Search
Close this search box.

Projekti EIP

Strokovna ekskurzija na Kmetiji Medved

25. aprila smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali KMETIJO MEDVED v Stražgonjcih 6. Dijakom je bil predstavljen projekt INTEGRACIJA DOSEVKOV ZA OZELENITEV TAL V NJIVSKI KOLOBAR. Prenos znanja v prakso vpeljuje v njivski kolobar dosevke za ozelenitev tal z namenom

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Naslov projekta: Mikrozelenjava od semena do krožnika Akronim: »Mikrozelenjava« Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024 Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Partnerji: KGZS – Kmetijsko gozdarski

Projekt “Optimizacija biološke razgradnje gnojevke (s produkti, ki vsebujejo aerobne, anaerobne in anoksične mikroorganizme) za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu”

Projekt EIP (Evropsko inovativno partnerstvo) z naslovom »Optimizacija biološke razgradnje gnojevke (s produkti, ki vsebujejo aerobne, anaerobne in anoksične mikroorganizme) za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu«, se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja,

Projekt Mikrozelenjava od semena do krožnika

Z veseljem sporočamo da bomo skupaj z vodilnim partnerjem Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in ostalimi partnerji v naslednjem letu izvajali projekt “Mikrozelenjava od semena do krožnika”. Sledilo bo kar nekaj dogodkov o katerih Vas bomo obveščali, vsi ki vas tematika

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar

Uvod v projekt Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar Na pobudo pridelovalcev smo začeli z raziskavo “𝕀𝕟𝕥𝕖𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕛𝕒 𝕕𝕠𝕤𝕖𝕧𝕜𝕠𝕧 𝕫𝕒 𝕠𝕫𝕖𝕝𝕖𝕟𝕚𝕥𝕖𝕧 𝕥𝕒𝕝 𝕧 𝕟𝕛𝕚𝕧𝕤𝕜𝕚 𝕜𝕠𝕝𝕠𝕓𝕒𝕣”, katero izvajamo v okviru projekta EIP 16.5. Z njo želimo ugotoviti v kolikšni meri

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Cilji projekta NAZIV AKTIVNOSTI V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam sodelujemo na EIP projektu »KORUZNI OKLASEK