Naravovarstvo

Kmetijstvo in mehanizacija

Veterinarstvo

Hortikultura

Splošno izobraževalni predmeti

Živilstvo