Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

  Izobraževalni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev poleg kmetijske, gozdarske in vrtnarske mehanizacije vključuje še sorodni: komunalno in gradbeno mehanizacijo. Program je modularno zgrajen – povezuje splošno, strokovno in praktično znanje ter vključuje praktično usposabljanje z delom in odprti kurikul (izbirni del programa).

  Dijak programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev se praktično usposablja z delom v specializiranih delavnicah za popravilo kmetijskih, gradbenih in komunalnih strojev ali v vulkanizerskih delavnicah, podjetjih za izdelavo in montažo tehnološke opreme ter objektov v kmetijstvu in vrtnarstvu ali na kmetijah na podlagi učne  pogodbe.

  Pri praktičnem pouku dijaki teoretično znanje, pridobljeno pri strokovno-teoretičnih predmetih, uporabijo v praksi.

  Praktično izobraževanje bodočih mehanikov kmetijskih in delovnih strojev se izvaja kot praktični pouk v šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.

  Tipična dela, ki jih opravlja mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

  • Preizkušanje in merjenje: npr. motorjev, napetosti in uporov elektromotorjev, hrupa motorjev in strojev, parametrov  škropilnic …
  • Varjenje in sestavljanje: npr. kontroliranje emisij dimnih plinov, uporaba različnih tehnik varjenja, tehnike popravil, tehnike montaže, tehnike spajkanja in lepljenja v vrtnarskih objektih, hlevih …
  • Strojna in ročna obdelava ter izdelava: npr. rezanje, struženje in rezkanje obdelovanca, žaganje in krivljenje cevi, rezanje navojev …
  • Oskrba, vzdrževanje in popravila: npr. popravila in vzdrževanje specialnih delov kosilnic (katalizator, motor, menjalnik, nastavitev kosilnega grebena, vžigalne naprave, vozni in krmilni organi, hidravlika in pnevmatika), oskrba motornih žag, visokotlačnih naprav za pranje …
  • Montaža in demontaža: npr. oskrba rabljenih strojev (popravila in priprava), recikliranje delov, čiščenje sklopov, tudi sestavljanje novih strojev, zaključna montaža in preizkušanje …
  • Nastavljanje, diagnosticiranje in iskanje napak: npr. nastavitev EHR-hidravlike, iskanje napak v sistemu za vbrizg goriva s pomočjo sodobne diagnostike, lokaliziranje napake in odprava s pomočjo ustrezne tehnike popravila.
  • Vgradnja naprav: npr. vgradnja celotne vodne napeljave po načinu funkcionalne in montažne sheme. Načrtovanje cevi in vodov.
  • Opremljanje in zamenjava: npr. po želji strank namestiti posebno opremo na traktor oz. zamenjati napravo za pranje stekla: načrtovati, prigraditi, kontrolirati delovanje …

   

  V času šolanja opravljajo dijaki del prak tičnega pouka pri različnih delodajalcih. Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih najbolj veseli.

  Pri praktičnem pouku sodelujemo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, Kmetijskim inštitutom Slovenije-oddelek za kmetijsko tehniko, tovarno kmetijske mehanizacije KŽK Kranj, SIP Šempeter, tovarno gozdarske mehanizacije Krpan, sodelujemo z izvajalci strojnih uslug na področju kmetijstva, komunale in gozdarstva …

  V okviru pouka strokovnih predmetov kmetijskih programov izvajamo oglede tudi v tujini (tovarne strojev, sejmi, sodobne kmetije, kmetijska gospodarstva …).

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

  AKTIVNOSTI DIJAKOV:

   

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Ure

  Kred. točke

  A –   Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  213

  12

  Matematika

  obvezno

  213

  12

  Tuji jezik

  obvezno

  164

  9

  Umetnost

  obvezno

  33

  2

  Družboslovje

  obvezno

  132

  6

  Naravoslovje

  obvezno

  132

  6

  Športna   vzgoja

  obvezno

  164

  7

  B –   Strokovni moduli

  M1

  Osnove   podjetništva in prodaja

  obvezno

  98

  5

  M2

  IKT in   osnove poslovnega komuniciranja

  obvezno

  98

  5

  M3

  Osnove   rast. pridelave z varstvom rastlin

  obvezno

  65

  4

  M4

  Popravila   mehanskih sklopov in naprav

  obvezno

  162

  8

  M5

  Popravila   hidravličnih in pnevmatskih naprav

  obvezno

  98

  5

  M6

  Popravila   električnih in elektronskih naprav

  obvezno

  98

  5

  M7

  Popravila   kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

  obvezno

  132

  7

  M8

  Diagnostika   pogonskih in delovnih strojev

  izbirno

  98

  5

  M9

  Montaža,   vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu

  izbirno

  98

  5

  M10

  Upravljanje   kmetijske mehanizacije z varnim delom

  izbirno

  98

  5

  M11

  Popravila   gradbenih in komunalnih strojev in naprav

  izbirno

  98

  5

  M12

  Varilstvo   in kovaštvo

  izbirno

  98

  5

  M13

  Upravljanje   z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

  izbirno

  98

  5

  M14

  Vzdrževanje   pnevmatik

  izbirno

  98

  5

  M15

  Elektronski   sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

  izbirno

  98

  5

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  600

  24

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  912

  36

  D

  Interesne   dejavnosti

  160

  6

  E

  Odprti   kurikulum

  584

  28

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Angleščina ANG
  Diagnostika pogonskih in delovnih strojev
  DPS
  Družboslovje
  DRU
  Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih
  EHS
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja
  IOK
  Interesne dejavnosti
  ID
  Matematika
  MAT
  Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu
  MVN
  Naravoslovje
  NAR
  Nemščina
  NEM
  Osnove podjetništva in prodaja
  OPP
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin
  ORP
  Popravila električnih in elektronskih naprav
  PEN
  Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav
  PGS
  Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav
  PHN
  Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav
  PKG
  Popravila mehanskih sklopov in naprav
  PMN
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Slovenščina
  SLO
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Tehnika popravil
  TEP
  Umetnost
  UME
  Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom
  UKM
  Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem
  AVE
  Varilstvo in kovaštvo
  VAK
  Vzdrževanje pnevmatik
  VZP

 • Zaključni izpit
 • Zaključni izpit

  Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
  • zaključno delo.

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve leti.

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Izobraževalni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev poleg kmetijske, gozdarske in vrtnarske mehanizacije vključuje še sorodni: komunalno in gradbeno mehanizacijo. Program je modularno zgrajen – povezuje splošno, strokovno in praktično znanje ter vključuje praktično usposabljanje z delom in odprti kurikul (izbirni del programa).

Dijak programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev se praktično usposablja z delom v specializiranih delavnicah za popravilo kmetijskih, gradbenih in komunalnih strojev ali v vulkanizerskih delavnicah, podjetjih za izdelavo in montažo tehnološke opreme ter objektov v kmetijstvu in vrtnarstvu ali na kmetijah na podlagi učne  pogodbe.

Pri praktičnem pouku dijaki teoretično znanje, pridobljeno pri strokovno-teoretičnih predmetih, uporabijo v praksi.

Praktično izobraževanje bodočih mehanikov kmetijskih in delovnih strojev se izvaja kot praktični pouk v šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.

Tipična dela, ki jih opravlja mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

 • Preizkušanje in merjenje: npr. motorjev, napetosti in uporov elektromotorjev, hrupa motorjev in strojev, parametrov  škropilnic …
 • Varjenje in sestavljanje: npr. kontroliranje emisij dimnih plinov, uporaba različnih tehnik varjenja, tehnike popravil, tehnike montaže, tehnike spajkanja in lepljenja v vrtnarskih objektih, hlevih …
 • Strojna in ročna obdelava ter izdelava: npr. rezanje, struženje in rezkanje obdelovanca, žaganje in krivljenje cevi, rezanje navojev …
 • Oskrba, vzdrževanje in popravila: npr. popravila in vzdrževanje specialnih delov kosilnic (katalizator, motor, menjalnik, nastavitev kosilnega grebena, vžigalne naprave, vozni in krmilni organi, hidravlika in pnevmatika), oskrba motornih žag, visokotlačnih naprav za pranje …
 • Montaža in demontaža: npr. oskrba rabljenih strojev (popravila in priprava), recikliranje delov, čiščenje sklopov, tudi sestavljanje novih strojev, zaključna montaža in preizkušanje …
 • Nastavljanje, diagnosticiranje in iskanje napak: npr. nastavitev EHR-hidravlike, iskanje napak v sistemu za vbrizg goriva s pomočjo sodobne diagnostike, lokaliziranje napake in odprava s pomočjo ustrezne tehnike popravila.
 • Vgradnja naprav: npr. vgradnja celotne vodne napeljave po načinu funkcionalne in montažne sheme. Načrtovanje cevi in vodov.
 • Opremljanje in zamenjava: npr. po želji strank namestiti posebno opremo na traktor oz. zamenjati napravo za pranje stekla: načrtovati, prigraditi, kontrolirati delovanje …

 

V času šolanja opravljajo dijaki del prak tičnega pouka pri različnih delodajalcih. Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih najbolj veseli.

Pri praktičnem pouku sodelujemo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, Kmetijskim inštitutom Slovenije-oddelek za kmetijsko tehniko, tovarno kmetijske mehanizacije KŽK Kranj, SIP Šempeter, tovarno gozdarske mehanizacije Krpan, sodelujemo z izvajalci strojnih uslug na področju kmetijstva, komunale in gozdarstva …

V okviru pouka strokovnih predmetov kmetijskih programov izvajamo oglede tudi v tujini (tovarne strojev, sejmi, sodobne kmetije, kmetijska gospodarstva …).

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

 

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Ure

Kred. točke

A –   Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

213

12

Matematika

obvezno

213

12

Tuji jezik

obvezno

164

9

Umetnost

obvezno

33

2

Družboslovje

obvezno

132

6

Naravoslovje

obvezno

132

6

Športna   vzgoja

obvezno

164

7

B –   Strokovni moduli

M1

Osnove   podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M2

IKT in   osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M3

Osnove   rast. pridelave z varstvom rastlin

obvezno

65

4

M4

Popravila   mehanskih sklopov in naprav

obvezno

162

8

M5

Popravila   hidravličnih in pnevmatskih naprav

obvezno

98

5

M6

Popravila   električnih in elektronskih naprav

obvezno

98

5

M7

Popravila   kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

obvezno

132

7

M8

Diagnostika   pogonskih in delovnih strojev

izbirno

98

5

M9

Montaža,   vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu

izbirno

98

5

M10

Upravljanje   kmetijske mehanizacije z varnim delom

izbirno

98

5

M11

Popravila   gradbenih in komunalnih strojev in naprav

izbirno

98

5

M12

Varilstvo   in kovaštvo

izbirno

98

5

M13

Upravljanje   z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

izbirno

98

5

M14

Vzdrževanje   pnevmatik

izbirno

98

5

M15

Elektronski   sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

izbirno

98

5

C

Praktično   izobraževanje v šoli

600

24

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

912

36

D

Interesne   dejavnosti

160

6

E

Odprti   kurikulum

584

28

Kratice modulov

Angleščina ANG
Diagnostika pogonskih in delovnih strojev
DPS
Družboslovje
DRU
Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih
EHS
IKT in osnove poslovnega komuniciranja
IOK
Interesne dejavnosti
ID
Matematika
MAT
Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu
MVN
Naravoslovje
NAR
Nemščina
NEM
Osnove podjetništva in prodaja
OPP
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin
ORP
Popravila električnih in elektronskih naprav
PEN
Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav
PGS
Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav
PHN
Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav
PKG
Popravila mehanskih sklopov in naprav
PMN
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Slovenščina
SLO
Športna vzgoja
ŠVZ
Tehnika popravil
TEP
Umetnost
UME
Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom
UKM
Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem
AVE
Varilstvo in kovaštvo
VAK
Vzdrževanje pnevmatik
VZP

Zaključni izpit

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
 • zaključno delo.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve leti.