Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2023/24 znaša: 3,60 evra, za prejemnika 70% subvencije 1,08 evra, za prejemnika 40% subvencije 2,16 evra.

PLAČILO:

Ob koncu obračunskega obdobja (meseca) prejmejo starši na dom položnico za ustrezno število obrokov in ustrezno vrsto subvencije (praviloma do 15. v naslednjem mesecu). Reklamacije obrokov so možne do 8. v mesecu za pretekli mesec. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki na e-mail: racunovodstvo@bts.si.