Spoštovani,

na Biotehniški šoli Maribor se trudimo, da bi učencem izboljšali pogoje za učenje in šolsko delo.

Na šoli je ustanovljen šolski sklad Biotehniške šole Maribor, vodi ga Upravni odbor, ki ga sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole.

Temeljni namen šolskega sklada:
Finančna podpora staršem pri plačilu različnih stroškov povezanih s šolo. Del denarja zbiramo s prostovoljnimi prispevki, vendar ne dovolj, da bi lahko ugodili vsem, ki potrebujejo pomoč. Sredstva zbiramo tudi s pomočjo donacij (zaposleni na šoli, starši dijakov, zunanji sodelavci).

Na Vas se obračamo s prošnjo, da nam kot donator pomagate doseči zastavljene cilje. Hvaležni bomo za vsak prispevek. Upamo, da boste prošnji prisluhnili. Že v naprej se Vam iskreno zahvaljujemo!

Naziv organizacije: Biotehniška šola Maribor
Naslov organizacije: Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
IBAN: SI56 0110 06030702463
BIC: BSLJSI2X
Koda namena: CHAR
Namen plačila: PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD
Sklic: SI00 01012017

Vloge za finančno pomoč prosim pošljite pisno na naš naslov, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Dijaki in zaposleni BTŠ Maribor.

Predsednica UO šolskega sklada:                                                                           Ravnatelj:
Urška Kasenburger, dr. vet. med.                                                                            Anton Krajnc, univ. dipl. inž.