Zaključni izpit (ZI) je zaključek izobraževanja, s katerim se pridobi srednja poklicna izobrazba. Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja.

Kandidati opravljajo zaključni izpit iz 2 predmetov :

  • slovenščina (prvi predmet),
  • izdelek oz. storitev in zagovor (drugi predmet).

Zaključni izpit vsako leto poteka v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

KOLEDAR 2023/2024

Podrobnejše informacije in obvestila so objavljena na oglasni deski šole in v spletni učilnici za zaključni izpit na spletni strani www.bts.si.

Tajnica zaključnega izpita:

Romana Šuman, prof.
Telefon: 02 / 62 11 711
Elektronski naslov: romana.suman@bts.si


Uradne ure
(kabinet za PM – 1. nadstropje desno):
SREDA: 1055  – 1140