Šolsko leto 2022/23

Razred

Razrednik Program

1. a

Klementina Perko kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

1. b

Monika Rubin Bračko veterinarski tehnik

1. c

Rok Štibler veterinarski tehnik

1. d

Darja Juvan Pastirk veterinarski tehnik

1. e

Natalija Horvat cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

2. a

Simon Gračner kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

2. b

Nina Klobasa Štrucl veterinarski tehnik

2. c

Branka Malinger veterinarski tehnik

2. d

Jasmina Ročenovič veterinarski tehnik

2. e

Tomaž Tramšek cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

3. a

Helena Slivnjak Ramuta kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

3. b

Romana Šuman veterinarski tehnik

3. c

Vesna Pirnat veterinarski tehnik

3. d

Drago Jakopin veterinarski tehnik

3. e

Boštjan Lampret cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

4. a

Zdenka Brumen Kralj kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

4. b

Nataša Pukšič veterinarski tehnik

4. c

Urška Kasenburger veterinarski tehnik

4. d

Tanja Matjašič veterinarski tehnik

1. a PTI

Jolanda Ziherl Sajko kmetijsko-podjetniški tehnik PTI

2. a PTI

Andreja Gračner

kmetijsko-podjetniški tehnik PTI