Šolsko leto 2023/24

Razred

Razrednik Program

1. a

Tanja Matjašič kmetijsko-podjetniški tehnik

1. b

Jasna Klasinc naravovarstveni tehnik

1. c

Nataša Pukšič veterinarski tehnik

1. d

Urška Kasenburger veterinarski tehnik
1. e Saša Radinović veterinarski tehnik
1. f Sandra Gostič cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

1. g Damjana Vrbnjak mehanik kmetijskih in delovnih strojev
2. a Klementina Perko kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

2. b Monika Rubin Bračko veterinarski tehnik
2. c Rok Štibler veterinarski tehnik
2. d Darja Juvan Pastirk veterinarski tehnik
2. e Natalija Horvat cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

3. a Simon Gračner kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

3. b Nina Klobasa Štrucl veterinarski tehnik
3. c Branka Malinger veterinarski tehnik
3. d Jasmina Ročenovič veterinarski tehnik
3. e Tomaž Tramšek cvetličar

mehanik kmetijskih in delovnih strojev

4. a Helena Slivnjak Ramuta kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

4. b Romana Šuman veterinarski tehnik
4. c Vesna Pirnat veterinarski tehnik
4. d Drago Jakopin veterinarski tehnik

1. a PTI

Boštjan Lampret

kmetijsko-podjetniški tehnik PTI

2. a PTI

Jolanda Ziherl Sajko

kmetijsko-podjetniški tehnik PTI