Poklicna matura

Poklicna matura (PM) je zaključek izobraževanja, s katerim se pridobi srednja strokovna izobrazba. Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne oz. poklicno-tehniške izobrazbe oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate:

  • slovenščina (prvi predmet),
  • veterinarstvo ali kmetijstvo ali naravovarstvo (drugi predmet).

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

  • matematika ali tuji jezik (tretji predmet),
  • izdelek oz. storitev in zagovor (četrti predmet).

Poklicna matura vsako leto poteka v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

KOLEDAR 2023/2024

Podrobnejše informacije in obvestila so objavljena na oglasni deski šole in v spletni učilnici za poklicno maturo na spletni strani www.bts.si

Tajnica poklicne mature:

Romana Šuman, prof.
Telefon: 02 / 23 53 701
Elektronski naslov: romana.suman@bts.si

Uradne ure (kabinet za PM – 1. nadstropje desno):
SREDA: 1055  – 1140

 

Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) je zaključek izobraževanja, s katerim se pridobi srednja poklicna izobrazba. Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja.

Kandidati opravljajo zaključni izpit iz 2 predmetov :

  • slovenščina (prvi predmet),
  • izdelek oz. storitev in zagovor (drugi predmet).

Zaključni izpit vsako leto poteka v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

KOLEDAR 2023/2024

Podrobnejše informacije in obvestila so objavljena na oglasni deski šole in v spletni učilnici za zaključni izpit na spletni strani www.bts.si.

Tajnica zaključnega izpita:

Romana Šuman, prof.
Telefon: 02 / 62 11 711
Elektronski naslov: romana.suman@bts.si


Uradne ure
(kabinet za PM – 1. nadstropje desno):
SREDA: 1055  – 1140