Ravnatelj:

Anton Krajnc, univ. dipl. ing.

Mail: anton.krajnc@bts.si

Telefon: (02) 235 37 00

 

Pomočnica ravnatelja:

Maja Herič, prof.

Mail: maja.heric@bts.si

Telefon: (02) 235 37 04

 

Šolska svetovalna delavka:

Polona Vesenjak, prof.

Mail: polona.vesenjak@bts.si

Telefon: (02) 235 37 03

 

Poslovna sekretarka:

Mojca Dominik

Mail: tajnistvo@bts.si

Telefon: (02) 235 37 00

 

Računovodkinja:

Mateja Iglar, dipl. gosp. inž.

Mail: racunovodstvo@bts.si

Telefon: (02) 235 37 07

 

Knjižničarka in vodja prehrane:

Sandra Gostič, prof.

Mail: sandra.gostic@bts.si

Telefon: (02) 235 37 08

 

Vodja posestva:

Franc Kancler, dipl. ing.

Mail: franc.kancler@bts.si

Telefon: (02) 235 37 10