Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik – 4 letni

  Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

  Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

  Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici.

  Na njivskih šolskih površinah pridobivajo veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu.

  Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede…).

  Za potrebe praktičnega pouka, razen s   Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim centrom Gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati,  okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami in trsnicami po Sloveniji …

  Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo  tudi  na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja…), prireditvah in predstavitvah.

  Dijaki imajo možnost  opravljati traktorske vožnje pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

  AKTIVNOSTI DIJAKOV:

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V 4-letni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma enakovreden program po nekdanjih predpisih.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Skupno št. ur

  Št. kred. točk

  A –   Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  476

  24

  Tuji jezik

  obvezno

  408

  20

  Matematika

  obvezno

  374

  19

  Umetnost

  obvezno

  68

  3

  Zgodovina

  obvezno

  102

  5

  Geografija

  obvezno

  68

  3

  Sociologija   ali psihologija

  obvezno

  68

  3

  Fizika

  obvezno

  68

  3

  Biologija

  obvezno

  170

  9

  Kemija

  obvezno

  170

  9

  Športna   vzgoja

  obvezno

  340

  14

  B –   Strokovni moduli

  M1

  Informatika   in poslovno komuniciranje

  obvezno

  102

  5

  M2

  Trajnostni   razvoj

  obvezno

  102

  5

  M3

  Podjetništvo   in trženje

  obvezno

  102

  5

  M4

  Kmetijska   pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

  obvezno

  312

  16

  M5

  Varstvo   rastlin

  obvezno

  102

  5

  M6

  Pridelava   krme

  obvezno

  132

  7

  M7

  Naprava   trajnega nasada  

  obvezno

  132

  7

  M8

  Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

  obvezno

  163

  8

  M9

  Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

  obvezno

  102

  5

  M10

  Pridelava   poljščin

  izbirno

  102

  5

  M11

  Reja   živali

  izbirno

  102

  5

  M12

  Pridelava   in predelava grozdja

  izbirno

  102

  5

  M13

  Pridelava   sadja

  izbirno

  102

  5

  M14

  Vzdrževanje   in urejanje naravne krajine

  izbirno

  102

  5

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  568

  23

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  152

  6

  D

  Interesne   dejavnosti

  352

  14

  E

  Odprti   kurikulum

  646

  27

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Angleščina ANG
  Biologija
  BIO
  Etologija
  ETO
  Fizika
  FIZ
  Geografija
  GEO
  Informatika in poslovno komuniciranje
  IPK
  Interesne dejavnosti
  ID
  Izbrane vsebine iz kmetijstva
  IVK
  Kemija
  KEM
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo
  KPR
  Matematika
  MAT
  Naprava trajnega nasada
  NTN
  Nemščina
  NEM
  Osnove kletarstva
  OKL
  Podjetništvo in trženje
  PIT
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Predelava sadja
  PRE
  Pridelava in predelava grozdja
  PPG
  Pridelava krme
  PRK
  Pridelava poljščin
  PRP
  Pridelava sadja
  PRS
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu
  PSK
  Reja živali
  REŽ
  Slovenščina
  SLO
  Sociologija
  SOC
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Trajnostni razvoj
  TRR
  Umetnost
  UME
  Varstvo rastlin
  VAR
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu
  VKG
  Vzdrževanje in urejanje naravne krajine
  VNK
  Zgodovina
  ZGO

 • Poklicna matura
 • Poklicna matura

  Vsebina poklicne mature:

  • slovenščina
  • kmetijstvo
  • matematika ali tuji jezik
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

   

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo tako možnost.

Kmetijsko-podjetniški tehnik – 4 letni

Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici.

Na njivskih šolskih površinah pridobivajo veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu.

Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede…).

Za potrebe praktičnega pouka, razen s   Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim centrom Gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati,  okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami in trsnicami po Sloveniji …

Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo  tudi  na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja…), prireditvah in predstavitvah.

Dijaki imajo možnost  opravljati traktorske vožnje pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

Vpisni pogoji

V 4-letni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma enakovreden program po nekdanjih predpisih.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A –   Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

476

24

Tuji jezik

obvezno

408

20

Matematika

obvezno

374

19

Umetnost

obvezno

68

3

Zgodovina

obvezno

102

5

Geografija

obvezno

68

3

Sociologija   ali psihologija

obvezno

68

3

Fizika

obvezno

68

3

Biologija

obvezno

170

9

Kemija

obvezno

170

9

Športna   vzgoja

obvezno

340

14

B –   Strokovni moduli

M1

Informatika   in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M2

Trajnostni   razvoj

obvezno

102

5

M3

Podjetništvo   in trženje

obvezno

102

5

M4

Kmetijska   pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

M5

Varstvo   rastlin

obvezno

102

5

M6

Pridelava   krme

obvezno

132

7

M7

Naprava   trajnega nasada  

obvezno

132

7

M8

Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M9

Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M10

Pridelava   poljščin

izbirno

102

5

M11

Reja   živali

izbirno

102

5

M12

Pridelava   in predelava grozdja

izbirno

102

5

M13

Pridelava   sadja

izbirno

102

5

M14

Vzdrževanje   in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

C

Praktično   izobraževanje v šoli

568

23

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

152

6

D

Interesne   dejavnosti

352

14

E

Odprti   kurikulum

646

27

Kratice modulov

Angleščina ANG
Biologija
BIO
Etologija
ETO
Fizika
FIZ
Geografija
GEO
Informatika in poslovno komuniciranje
IPK
Interesne dejavnosti
ID
Izbrane vsebine iz kmetijstva
IVK
Kemija
KEM
Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo
KPR
Matematika
MAT
Naprava trajnega nasada
NTN
Nemščina
NEM
Osnove kletarstva
OKL
Podjetništvo in trženje
PIT
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Predelava sadja
PRE
Pridelava in predelava grozdja
PPG
Pridelava krme
PRK
Pridelava poljščin
PRP
Pridelava sadja
PRS
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu
PSK
Reja živali
REŽ
Slovenščina
SLO
Sociologija
SOC
Športna vzgoja
ŠVZ
Trajnostni razvoj
TRR
Umetnost
UME
Varstvo rastlin
VAR
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu
VKG
Vzdrževanje in urejanje naravne krajine
VNK
Zgodovina
ZGO

Poklicna matura

Vsebina poklicne mature:

 • slovenščina
 • kmetijstvo
 • matematika ali tuji jezik
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo tako možnost.