Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik 3+2 (PTI)

  Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

  Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

  Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici.

  Na njivskih šolskih površinah pridobivajo veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu.

  Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede…).

  Za potrebe praktičnega pouka, razen s   Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim centrom Gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati,  okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami in trsnicami po Sloveniji …

  Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo  tudi  na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja…), prireditvah in predstavitvah.

  Dijaki imajo možnost  opravljati traktorske vožnje pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

  AKTIVNOSTI DIJAKOV:

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, gastronomske in hotelske storitve, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, cvetličar ali vrtnar.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Skupno št. ur

  Št. kred. točk

  A –   Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  276

  13

  Tuji jezik

  obvezno

  276

  13

  Matematika

  obvezno

  206

  10

  Umetnost

  obvezno

  30

  2

  Zgodovina

  obvezno

  40

  2

  Geografija

  obvezno

  40

  2

  Sociologija   ali psihologija

  obvezno

  40

  2

  Fizika

  obvezno

  40

  2

  Biologija

  obvezno

  40

  2

  Kemija

  obvezno

  40

  2

  Informatika

  obvezno

  60

  3

  Športna   vzgoja

  obvezno

  150

  7

  B –   Strokovni moduli

  M1

  Podjetništvo   in trženje

  obvezno

  102

  5

  M2

  Varstvo   rastlin

  obvezno

  102

  5

  M3

  Trajnostni   razvoj

  obvezno

  102

  5

  M4

  Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

  obvezno

  163

  8

  M5

  Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

  obvezno

  102

  5

  M6

  Upravljanje   kmetijske mehanizacije

  izbirno

  102

  5

  M7

  Turizem na podeželju

  izbirno

  102

  5

  M8

  Pridelovanje   gob in zelišč

  izbirno

  102

  5

  M9

  Pridobivanje   bioplina

  izbirno

  102

  5

  M10

  Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

  izbirno

  102

  5

  M11

  Biološke čistilne naprave in kompostarne

  izbirno

  102

  5

  M12

  Ekološko   kmetovanje

  izbirno

  102

  5

  M13

  Kletarstvo

  izbirno

  102

  5

  M14

  Osnove   gozdarstva

  izbirno

  102

  5

  M15

  Pridelovanje   zelenjadnic  

  izbirno

  204

  10

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  240

  12

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  76

  3

  D

  Interesne   dejavnosti

  86

  4

  E

  Odprti   kurikulum

  256

  11

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Angleščina ANG
  Biologija
  BIO
  Ekološko kmetovanje
  EKK
  Fizika
  FIZ
  Geografija
  GEO
  Informatika
  INF
  Interesne dejavnosti
  ID
  Kemija
  KEM
  Matematika
  MAT
  Naravoslovje
  NAR
  Nemščina
  NEM
  Podjetništvo in trženje
  PIT
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Predelava sadja
  PRE
  Pridelava poljščin
  PRP
  Pridelovanje gob in zelišč
  PGZ
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu
  PSK
  Slovenščina
  SLO
  Sociologija
  SOC
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Trajnostni razvoj
  TRR
  Umetnost
  UME
  Varstvo rastlin
  VAR
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu
  VKG
  Zgodovina
  ZGO

 • Poklicna matura
 • Poklicna matura

  Vsebina poklicne mature:

  • slovenščina
  • kmetijstvo
  • matematika ali tuji jezik
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo tako možnost.

Kmetijsko-podjetniški tehnik 3+2 (PTI)

Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici.

Na njivskih šolskih površinah pridobivajo veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu.

Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede…).

Za potrebe praktičnega pouka, razen s   Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim centrom Gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati,  okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami in trsnicami po Sloveniji …

Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo  tudi  na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja…), prireditvah in predstavitvah.

Dijaki imajo možnost  opravljati traktorske vožnje pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

Vpisni pogoji

V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, gastronomske in hotelske storitve, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, cvetličar ali vrtnar.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A –   Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

276

13

Tuji jezik

obvezno

276

13

Matematika

obvezno

206

10

Umetnost

obvezno

30

2

Zgodovina

obvezno

40

2

Geografija

obvezno

40

2

Sociologija   ali psihologija

obvezno

40

2

Fizika

obvezno

40

2

Biologija

obvezno

40

2

Kemija

obvezno

40

2

Informatika

obvezno

60

3

Športna   vzgoja

obvezno

150

7

B –   Strokovni moduli

M1

Podjetništvo   in trženje

obvezno

102

5

M2

Varstvo   rastlin

obvezno

102

5

M3

Trajnostni   razvoj

obvezno

102

5

M4

Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M5

Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M6

Upravljanje   kmetijske mehanizacije

izbirno

102

5

M7

Turizem na podeželju

izbirno

102

5

M8

Pridelovanje   gob in zelišč

izbirno

102

5

M9

Pridobivanje   bioplina

izbirno

102

5

M10

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

M11

Biološke čistilne naprave in kompostarne

izbirno

102

5

M12

Ekološko   kmetovanje

izbirno

102

5

M13

Kletarstvo

izbirno

102

5

M14

Osnove   gozdarstva

izbirno

102

5

M15

Pridelovanje   zelenjadnic  

izbirno

204

10

C

Praktično   izobraževanje v šoli

240

12

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

76

3

D

Interesne   dejavnosti

86

4

E

Odprti   kurikulum

256

11

Kratice modulov

Angleščina ANG
Biologija
BIO
Ekološko kmetovanje
EKK
Fizika
FIZ
Geografija
GEO
Informatika
INF
Interesne dejavnosti
ID
Kemija
KEM
Matematika
MAT
Naravoslovje
NAR
Nemščina
NEM
Podjetništvo in trženje
PIT
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Predelava sadja
PRE
Pridelava poljščin
PRP
Pridelovanje gob in zelišč
PGZ
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu
PSK
Slovenščina
SLO
Sociologija
SOC
Športna vzgoja
ŠVZ
Trajnostni razvoj
TRR
Umetnost
UME
Varstvo rastlin
VAR
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu
VKG
Zgodovina
ZGO

Poklicna matura

Vsebina poklicne mature:

 • slovenščina
 • kmetijstvo
 • matematika ali tuji jezik
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo tako možnost.