Projekti

Predstavitev domačega čebelarstva

Smo družina Purgaj iz Šentilja. Že 5 let imamo tudi mi doma čebele, starša imata opravljen tečaj za začetnike čebelarjenja. Čebelnjak sestavlja 16 AŽ panjev, trenutno jih je 14 polnih. Smer izleta čebel je proti jugu. Imamo še 6 manjših

Usposabljanje učiteljev za program GLOBE

18. in 19. novembra 2022 je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekalo usposabljanje za učitelje, ki so vključeni v program GLOBE. Na srečanju so bili prisotni novi in tudi že aktivni GLOBE učitelji, ki so se želeli podrobneje seznaniti z

Biotehniška šola Maribor se je pridružila programu GLOBE

Kaj nas je pritegnilo v program GLOBE? Na Biotehniški šoli Maribor se zavedamo, da je varovanje narave zelo pomembno, če želimo še naprej živeti v normalnih pogojih. S programom GLOBE lahko pridemo do številnih uporabnih informacij in podatkov, ki nam

Tradicionalni slovenski zajtrk

18. novembra 2022 smo tudi na Biotehniški šoli Maribor praznovali dan slovenske hrane in izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnja osrednja tema zajtrka je bilo mleko in mlečni izdelki, letošnji slogan pa »Zajtrk z mlekom – super dan«. Namen zajtrka je

The GLOBE program

The GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Program združuje učence, dijake, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o

Čebelarsko sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor

Že kar nekaj let Biotehniška šola Maribor uspešno sodeluje z zvezo prijateljev mladine Maribor. V okviru projekta mladi za napredek Maribora so dijaki skupaj z svojimi mentorji ustvarili že kar lepo število raziskovalnih nalog na temo čebelarstva in apiterapije. Proučevali

Obisk čebelarske šole Nasavrky na Češkem

OBISK ČEBELARSKE ŠOLE V KRAJU NASAVRKY NA ČEŠKEM 23.9.2022 sem v okviru apiterapevtske ekskurzije obiskala srednjo strokovno šolo za čebelarstvo Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Po toplem sprejemu in nagovoru ravnatelja šole Josefa Lojde smo si

Zatiranje varoje, ERASMUS+

Prvo zatiranje varoje smo opravili že pred začetkom projekta. Uporabili smo mravljično kislino – preparat PormicPro, kjer je mravljična kislina nanešena na poseben gel v obliki trakov. Trakove vstavimo med nakladi v panju, oz. nad matično rešetko v AŽ panju,

Sajenje medovitih rastlin

5.10.2022 sem na Čebelarski zvezi Slovenije na Brdu pri Lukovici prevzela nekaj čez 100 medovitih rastlin (sivko, mačjo meto, materino dušico, dobro misel, rdeči rman, podlesno kaduljo, ameriški slamnik, jesensko astro, oblasti luk, persikarijo). Rastline je doniralo podjetje Astrazeneca iz

Čebele nam dajejo hrano in zdravje, ERASMUS+

Opis mednarodnega projekta (2022-1-SI01-KA210-VET-000083366 ):” Čebele nam dajejo hrano in zdravje“, Erasmus+. Z srednjo strokovno šolo za čebelarstvo Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. smo v mesecu septembru začeli z skupnim projektom Erasmus+ KA210-VET – Čebele nam dajejo