Projekti

VET Skills and knowledge exchange

  Dragi dijaki! Z veseljem vam sporočamo, da je odprt nov razpis projekta Erasmus+ TŠCA 02/2022, ki je namenjen mobilnosti dijakov. Projekt bo okvirno 60 dijakom iz 5 šol članov konzorcija omogočil 3-tedensko praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Po

Pridobivanje novih znanj in izkušenj na primerih dobrih praks

Projekt Erasmus+: Pridobivanje novih znanj in izkušenj na primerih dobrih  praks – izobraževanje učencev srednješolskega strokovnega izobraževanja kmetijskih šol. Od 10. do 13. aprila 2022, smo se nosilec projekta, koordinatorji in člani projekta treh šol, sestali na pripravljalnem sestanku projekta

Let it rain! A Solar Powered Irrigation System Build by Students

Uvod v projekt V šolskem letu 2018/2019 smo s šolo Stadtteilschule Rissen iz Hamburga v Nemčiji (http://www.stadtteilschule-rissen.de/) zaključili dvoletni projekt We can bee friendlier to the nature. Več o zaključenem projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.bts.si/index.php/dejavnosti/projekti/mednarodni-projekti/stadtteilschule-rissen-iz-hamburga-v-nemciji. Zaradi odličnega sodelovanja

Lycee du Pflixbourg iz Francije

Film o izmenjavi v Mariboru Na povezavi si lahko pogledate nekaj utrinkov iz izmenjave francoskih dijakov na Biotehniški šoli Maribor. Kliknite na povezavo: Izmenjava dijakov v iz Francije v Mariboru. Vodja projekta: Simon Gračner Mednarodna izmenjava s Francijo Od 24.

Pirati plastike – “Plastic Pirates – Go Europe!”

Pirati plastike – “Plastic Pirates – Go Europe!” Pirati plastike – Plastic Pirates – Go Europe! je skupna kampanja ljubiteljske znanosti, ki je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF) v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za

We can bee friendlier to the nature

Uvod v projekt V šolskem letu 2016/2017 so z nami navezali stik predstavniki Stadtteilschule Rissen iz Hamburga v Nemčiji (http://www.stadtteilschule-rissen.de/). Gre za dokaj novo šolo, ki pa ima zelo jasno postavljene cilje o svojem nadaljnjem razvoju. Že po prvih kontaktih

Odgovorno s hrano – We Eat Responsibly

Pilotni projekt Odgovorno s hrano/We Eat Responsibly! je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov programa Ekošola, bodo mladi razvijali kritično mišljenje,

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar

Uvod v projekt Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar Na pobudo pridelovalcev smo začeli z raziskavo “𝕀𝕟𝕥𝕖𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕛𝕒 𝕕𝕠𝕤𝕖𝕧𝕜𝕠𝕧 𝕫𝕒 𝕠𝕫𝕖𝕝𝕖𝕟𝕚𝕥𝕖𝕧 𝕥𝕒𝕝 𝕧 𝕟𝕛𝕚𝕧𝕤𝕜𝕚 𝕜𝕠𝕝𝕠𝕓𝕒𝕣”, katero izvajamo v okviru projekta EIP 16.5. Z njo želimo ugotoviti v kolikšni meri

Eko šola vabi

Pozdravljeni dijaki, učitelji in zaposleni na šoli. Novo šolsko leto se je pričelo in s tem tudi priložnost, da nadaljujemo z eko projekti: starimi in novimi. Veliko smo se že naučili o ločenem zbiranju odpadkov, varčevanju z vodo in elektriko,

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Cilji projekta NAZIV AKTIVNOSTI V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam sodelujemo na EIP projektu »KORUZNI OKLASEK