The GLOBE program

Projekt GLOBE v medijih

Namen projekta ni samo osveščanje naših dijakov o pomenu čistega okolja, ampak želimo s pomočjo projekta doseči čim več ljudi in jih redno opozarjati na to, da brez čistega okolja ni prave prihodnosti. Veseli smo vsake objave v medijih, saj

Dijaki GLOBE v akciji

Na Biotehniški šoli Maribor smo se odločili, da bomo z dijaki 2. letnika programa naravovarstveni tehnik v projektu GLOBE merili različne parametre v Kamniškem potoku. Meritve opravljamo 1x tedensko na dveh različnih lokacijah. Zanima nas v kakšnem stanju je potok

Usposabljanje učiteljev za program GLOBE

18. in 19. novembra 2022 je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekalo usposabljanje za učitelje, ki so vključeni v program GLOBE. Na srečanju so bili prisotni novi in tudi že aktivni GLOBE učitelji, ki so se želeli podrobneje seznaniti z

Biotehniška šola Maribor se je pridružila programu GLOBE

Kaj nas je pritegnilo v program GLOBE? Na Biotehniški šoli Maribor se zavedamo, da je varovanje narave zelo pomembno, če želimo še naprej živeti v normalnih pogojih. S programom GLOBE lahko pridemo do številnih uporabnih informacij in podatkov, ki nam

The GLOBE program

The GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Program združuje učence, dijake, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o