Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Rezultati Green up za figo (Ficus carica)

Green up meritve so se izvajale pri leski (Corylus avellana) in figi (Ficus carica). Pri rastlinah merimo razvoj brstov in listov od mirovanja naprej – ko brst nabrekne – ko se brst odpre – dolžino listne ploskve (brez peclja) – listno ploskev merimo dokler ne raste več.

Najprej je bilo potrebno opisati lokacijo rastišča. Sledila je izbira poganjka in označitev štirih brstov od konice navzdol. Poganjek smo označili z vrvico oz. pentljo.

Poganjek mora biti obrnjen proti jugu, zato je bilo potrebno s kompasom določiti stran neba. Nato s kompasom določite še ostale strani neba in fotografirate vse štiri strani neba. Na ta način se vidi v kakšnem okolju raste izbrana rastlina.

Lokacija leske (S, J, V, Z)

Istočasno je bilo potrebno določiti koordinate lokacije in nadmorsko višino.

Sledilo je opazovanje in merjenje izbranih brstov. Priporočljivo je meriti vsaka dva dni. V praksi se je izkazalo, da ni bilo nič narobe, če smo merili na več dni. Večkrat merimo, bolj natančne rezultate boste dobili.

Ob meritvah smo istočasno lesko fotografirali z aplikacijo GrowApp, s katero lahko opazujemo, kako se spreminja rastlina skozi rastno dobo oz. fenološke faze.

Rezultati meritev:

Datum Temparetura v °C Padavine v mm Brst/list 1 v mm Brst/list 2 v mm Brst/list 3 v mm Brst/list 4 v mm
2.3.2023 6,5 4,2 5 4 4 4
6.3.2023 8,9 0 5 4 4 4
8.3.2023 13,7 0 5 4 4 4
13.3.2023 16,1 0 5 4 4 4
17.3.2023 12 0 5 4 4 4
20.3.2023 15,6 0 5 4 4 4
26.3.2023 14,3 19 6 5 5 5
31.3.2023 14,4 1,3 8 6 5 5
4.4.2023 6,8 0 9 7 7 6
10.4.2023* 13,9 0 9 7 7 6
12.5.2023** 11,9 9,2 0 30 20 14
19.5.2023*** 15,4 0,9 19 41 32 29
28.5.2023 23,2 0 60 46 105 105
1.6.2023 24,6 0 95 75 130 117
5.6.2023 16,8 20,7 126 105 142 120
11.6.2023 20,9 1,5 132 121 145 123
17.6.2023 24,2 0 133 121 149 124
4.7.2023 26 3,9 133 121 149 124

Grafikon: Grafični prikaz povprečne rasti brstov oz. kasneje listne ploskve.