predvajaj
Play Video

Šolsko posestvo

Šolsko posestvo leži v neposredni bližini mesta Maribor, na njegovem severozahodnem robu. Danes šolsko posestvo obsega 132 ha površin, ki leže pod vinogradi Kalvarije in ima polnilnico kakovostnih vin, vinsko klet, večji in manjši rastlinjak, čebelnjak, drevesnico, trsnico, sušilnico sadja, v šoli pa specializirane učilnice in ob njej šolski park.

Osnovni namen posestva je praktično izobraževanje dijakov, ker pa se le to samo vzdržuje, je proizvodno tržno naravnano. Vsa proizvodnja spada v integrirano pridelavo sadja, grozdja in vrtnin, del sadovnjakov pa v ekološko pridelavo.

Na ravninskem delu pod Kalvarijo klimatski pogoji omogočajo intenzivno pridelavo mnogih sadnih vrst: jablan, hrušk, breskev, sliv, marelic, češenj, jagodičevja in orehov.

Na strmih vzpetinah, severozahodno od mestnega jedra, že od nekdaj uspeva vinska trta, ki daje odlično vino. Posebej blestijo sorte, kot so: renski rizling, laški rizling, rumeni muškat, chardonnay in sauvignon. Zaradi strme lege so bogato obsijane s soncem. Lahka peščena zemlja pa grozdje in vino obogati s čudovito cvetico.

Poleg dijakov skrbijo za trto tudi strokovni delavci naše šole. Rezultati tega so vrhunska vina, ki jih pridelujemo na Kalvariji.

Preko šolskih površin je speljana tudi Razgledna vinogradniško – sadjarska učna pot ki je namenjena šolarjem in meščanom Maribora.

Vinska klet

Polnilnica kakovostnih vin

Mehanična delavnica

Učenci programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev opravljajo praktični pouk v šolskih delavnicah za popravilo in servisiranje kmetijskih strojev. Delavnice so bile grajene leta 1957, po takrat sodobni zasnovi za poučevanje in servisiranje kmetijskih strojev. Ustrezna višina stropov, veliko zastekljenih površin, in sodobna urejenost notranjosti, dajeta učencem in učiteljem odlične pogoje za pouk.

Delavnice so ločene, glede na specifiko dela. Najpomembnejša je mehanična delavnica, kjer se učenci učijo o traktorju kot osnovnem pogonskem stroju v kmetijstvu. V delavnici je osnovno mehanično orodje , delovni pulti, stropno dvigalo, naprave za diagnosticiranje, razna učila za ponazoritev delovanja motorja in drugih sklopov traktorja, ter slikovni učni material na stenah.

Delavnica za kmetijske stroje, je namenjena traktorskim priključkom in ostali kmetijski mehanizaciji. V njej vidimo različne stroje od pluga, sejalnic, škropilnic, pa vse do kombajna. Razen popravil in vzdrževanja, pa lahko te stroje tudi testiramo in nastavljamo pri eksploatacijskih vajah na posestvu.

Ker je osnova za izdelavo kmetijskih strojev kovina, si učenci pridobivajo osnovne spretnosti za ročno in strojno obdelavo kovin v kovinarski delavnici. Na delovnih mizah z primeži vadijo piljenje, žaganje, rezanje navojev, skratka vse, kar bodo pozneje potrebovali pri opravljanju poklica. Še bolj zanimivo, pa je delo v strojni delavnici, kjer vrtamo, stružimo in brusimo na obdelovalnih strojih.

V varilnici in kovačnici, pa so naprave za različne načine varjenja. Tako je možno variti plamensko, z elektrodo, v zaščitnem plinu, rezati s plazmo in podobno. Več delovnih mest omogoča skupini učencev, da lahko kvalitetno opravijo vaje iz varjenja.

Kovačnica, kot predhodnik današnjih delavnic, pa je še vedno namenjena kovanju plužnih lemežev in izdelavi kovaških izdelkov, kot so tesarske spojke, vinogradniška sidra in podobno. V zadnjem času, pa je poudarek na umetnostnem kovaštvu in izdelavi ročno kovanih izdelkov, ki jih lahko izdelamo s pomočjo kovaškega ognjišča, nakovala in kladiva, v pomoč pa je tudi sodobno pnevmatsko kladivo, ki olajša naporno vihtenje kovaškega kladiva.

Od spremljevalnih objektov imamo ob delavnicah še, skladišče orodja, materiala in rezervnih delov, ter pralno ploščo za čiščenje strojev. V okolici delavnic, pa opazimo veliko različnih strojev, ki delajo na šolskem posestvu ali pa služijo za potrebe šole vožnje, kjer učenci opravijo izpit.
Zaradi lepo urejenih delavnic, je tudi vzdušje pri praktičnem pouku vedno prijetno, tako, da so učenci vedno navdušeni pri pridobivanju novih znanj, ko gre za popravila strojev, posebej pa se trudijo, ko opravljajo zaključno delo, kjer lahko pokažejo znanje, ki so si ga pridobili v času šolanja.

Posestvo Svečina

Svečina je majhen, idiličen kraj na robu Slovenskih goric. Od Maribora je odaljena 17 km. Že ob prihodu v vas Svečino je lepo viden manjši dvorec, zgrajen 1629. leta. Ta je bil leta 1935 preurejen v gospodinjsko šolo. Gospodinjska šola je delovala do leta 1946, ko se je preoblikovala v poklicno vinarsko-sadjarsko šolo. V vinarsko-sadjarski šoli so se izobraževali za poklice vinogradnik-vinar-sadjar. Od leta 1994 je bilo posestvo v lasti Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, od 2005 pa Biotehniške šole Maribor.

Posestvo v Svečini obsega 18 hektarjev travniških površin, od katerih jih je kar 10 hektarjev z naklonom nad 70 %. Na posestvu imamo tudi 7 hektarjev njivskih površin, na katerih pridelujemo koruzo, ječmen, pšenico, deteljno-travne mešanice in krmni grah, odvisno pač od kolobarja. Izvajamo tudi strojne usluge, kot so košnja, baliranje, mulčenje, setev ozimin in koruze in druga kmetijska dela.

Posestvo pa je namenjeno tudi praktičnemu pouku. Dijaki programa veterinarski tehnik opravijo del praktičnega pouka na šolskem posestvu v Svečini, na katerem imamo čredo ovac, nekaj koz in štiri konje, ki so last šole. Na Svečini s šolo sodeluje KK Kasko – Purgaj.

Poskusno polje

Sadovnjaki

Pod vinogradi se razprostira osem hektarjev sadovnjakov. Zasajeni so s tržno zanimivimi sortami jablan. Najmočneje je zastopana sorta Idared. Hektar sadovnjaka smo obnovili in zasadili s sorto Gala. Odlično kvaliteto dajejo tudi sorte Zlati delišes, Jonagold, Melrose in Lonjon.

Na našem posestvu je bogat sortiment jablan. Omogoča zelo široko pomološko izobraževanje dijakov, saj je v njem nekaj manj kot osemdeset različnih sort.

Poleg jablan imamo zasajene še ostale sadne vrste, kot so breskve, orehi, češnje, kivi, kostanji, idr.

V sklopu sadjarstva imamo v učne namene novo kolonsko žganjarno, veliko sadno sušilnico in proizvodnjo odličnega jabolčnega soka.

V zimskem času pa šolski sadovnjak zamenjamo s kakšno sadjarsko razstavo.

Sušilnica in žganjekuha

Za sušenje različnega sadja, zelenjave in zdravilnih zelišč imamo na posestvu sušilnico s katero ohranjamo vse biološko, vitaminsko in hranilno pomembne snovi.

V isti stavbi imamo še žganjarno kupljeno s sredstvi iz Evropske unije.

Vsako leto pasteriziramo štiri do pet tisoč litrov jabolčnega soka, ki je odlične kvalitete, njegov krog odjemalcev pa se iz leta v leto širi.

Vinogradi

Vinogradniške površine so na Kalvariji in Mestnem vrhu. Razprostirajo se na enajstih hektarjih prvovrstnih leg, z naklonom do šestdeset procentov. Devet hektarjev je prilagojenih za strojno obdelavo, dva pa za ročno. V zadnjih letih smo precej površin izgubili zaradi denacionalizacije, nekaj pa smo jih opustili zaradi prevelikih stroškov pri ročni obdelavi. Na razpoložljivih površinah pridelujemo Renski in Laški rizling, Chardonnay, Sauvignon, Rizvanec in Muškat otonel. Za prihodnjo pomlad načrtujemo, da bomo zasadili tudi hektar Rumenega muškata.

V letu 2009 smo opravili obnovo vinograda na Mestnem vrhu.

Stopnje trgatve, ki jih v okviru pouka opravljamo, so odvisne od naravnih danosti v tistem letu. Zelo poznane in visoko nagrajene so naše ledene trgatve in suhi jagodni izbori. V zadnjih letih smo postali prepoznavni po odlični penini, ki jo proizvajamo po naravni šampanjski metodi.

Učno sadjarsko-vinogradniška razgledna pot

V začetku jeseni organiziramo naravoslovne dneve osnovnošolcev z ogledom našega posestva in sprehodom po učni sadjarsko – vinogradniški razgledni poti.

Maribor je eno redkih evropskih mest, kjer segajo vinogradi in sadovnjaki prav v mesto. Ponaša se z izredno lepo veduto gričev, posajenih z vinsko trto od Meljskega hriba na vzhodu prek Piramide in Kalvarije do kozjaškega hribovja. Mestni park se proti zahodu nadaljuje v moderne sadovnjake, proti Kamnici in Dravski dolini pa v njivske površine. Na jugu omejuje naše mesto Pohorje, na vznožju katerega so prav tako vinogradi

Zaradi lepe pokrajine, izrednega razgleda, urejenih vinogradov in sadovnjakov kmetijske šole je posebno področje Kalvarije med sprehajalci zelo priljubljeno. 

Zato smo si na kmetijski šoli zamislili razgledno sadjarsko-vinogradniško učno pot, da bi predstavili in približali sadjarsko in vinogradniško dejavnost naše šole.

Na pot se sprehajalec lahko poda iz različnih smeri – od kmetijske šole, od kmetijskega zavoda ali od Račjega dvora. Na teh mestih so postavljeni panoji z opisom poti, kratko razlago mesta, kjer se nahajamo, in legendo.

Na posameznih točkah poti so natančneje predstavljeno sadni in trsni izbori. Na najvišji razgledni točki pa nam panoramska slika nazorno prikaže bližnjo in daljno okolico Maribora.

Želimo, da bi sprehajalci na naši poti uživali, začutili spoštovanje do narave in do dela v njej, šolarji pa se na njej tudi mnogo naučili.

Učna pot je primerna za meščane vseh starosti. Ob zmerni hoji jo prehodimo v dobri uri.