Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Veterinarski tehnik

  Kaj počnemo?

  Pri obveznih in izbirnih strokovnih modulih prejmete vso potrebno strokovno znanje, sem je vključen tudi praktični pouk, dijaki pa se izobražujejo tudi pri delodajalcih in tako usposobijo za pomoč veterinarjem pri preventivi in zdravljenju živali, za delo v laboratorijih, zavetiščih za živali, živalskih vrtovih, za delo v veterinarsko higienskih službah, prehrambni industriji, industriji zdravil in trgovini z živalmi in za živali.

  Prav tako se naučite oskrbovati, negovati in vzrejati živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati poslovno kulturo. Vseskozi pa negujete in razvijate pozitiven odnos do živali.

  Na osnovi pridobljenih znanj se lahko zaposlite v veterinarskih bolnicah, ambulantah, v veterinarsko-higienski službi, v prehrambni proizvodnji, v laboratorijih, v industriji zdravil, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z živalmi in za živali, salonih za nego živali, kot pomočnik v inšpekcijskem nadzorstvu, policiji, vojski in drugod.

  Praktični pouk  poteka v manjših skupinah, dijaki spoznavajo naravo dela veterinarskega tehnika. Obiščemo in  ogledamo si različne obrate, organizacije in druga delovna okolja, v katerih so zaposleni veterinarski tehniki: zavetišča za živali, živalski vrtovi, konjeniške centre, živinorejske farme, laboratorije, obrate živilsko-predelovalne industrije, čebelarstva, ribogojnice… Dijaki so tudi aktivno vključeni v delo in življenje v veterinarskih bolnicah in ambulantah.

  Na šolskem posestvu so vključeni v vodenje evidenc šolskih konjev in rejnih živali, ugotavljanja sledljivosti…  Srečajo se z zakonodajo na področju veterine, ki vključuje zaščito in premike živali, higieno okolja, higieno živil živalskega izvora, ukrepe za preprečevanje in izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih …

  Večji del praktičnega pouka izvajamo v šolskem hlevu v Svečini, v zavetišču za živali in na učnih kmetijah in konjeniških klubih.

  V našem šolskem hlevu prebiva čreda radovednih ovac, prijazni šolski konji in vietnamska pujsa Pepa. Tukaj imate možnost, da se naučite pravilnega pristopa in ravnanja z različnimi vrstami živalmi. Spoznate osnovne pregledovalne metode (merjenje telesne temperature, tipanje in ocena pulza in dihanja, evidence bolniških listov). Seznanite se z etologijo domačih živali, pripravo krmnih obrokov in pomenom pravilnega krmljenja. Pridobite osnovna znanja iz reprodukcije in se srečate z nego parkljev in kopit.

  Naučite se vseh potrebnih znanj in veščin, ki jih potrebujete za samostojno in odgovorno ravnanje z živalmi.

  Pridobite znanje za delo v recepciji, laboratoriju, ambulanti, operacijski dvorani in hospitalu.

  Spoznate namen sodelovanja z lastniki živali in spoznate delo z napravami v laboratoriju (hematološki, biokemijski analizator, centrifuge, mikroskopi). Naučite se pravilno shranjevati zdravila, jih pripraviti za uporabo in  aplicirati po navodilih veterinarja. Pridobite osnovno znanje iz kirurgije (kirurški instrumentarij, sterilizacija, asistiranje, priprava osebja in pacienta ter pooperativna oskrba pacienta).

  Spoznate posebnosti pri negi malih živali, znate nuditi prvo pomoč ter oskrbeti in negovati bolne živali.

  Pri praktičnem pouku sodelujemo s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, z Zavetiščem za živali Maribor, s konjeniškimi klubi, z učnimi kmetijami ter z veterinarskimi bolnicami in ambulantami, osemenjevalnim centrom in Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete v Ljubljani.

  Za delo v veterinarskih bolnicah in ambulantah pa se usposobite v sodobno opremljeni šolski veterinarski ambulanti – kabinetni učilnici.

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudiJO tudi LETAK in spodnja filma o programu.

  Aktivnosti dijakov:

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Skupno št. ur

  Št. kred. točk

  A –   Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  476

  24

  Matematika

  obvezno

  374

  20

  Tuji jezik

  obvezno

  408

  21

  Umetnost

  obvezno

  68

  3

  Zgodovina

  obvezno

  102

  5

  Geografija

  izbirno

  68

  3

  Sociologija

  izbirno

  68

  3

  Psihologija

  izbirno

  68

  3

  Fizika

  obvezno

  68

  3

  Kemija

  obvezno

  136

  7

  Biologija

  obvezno

  136

  7

  Športna   vzgoja

  obvezno

  340

  13

         B – Strokovni moduli

  M1

  Anatomija   s fiziologijo

  obvezno

  245

  12

  M2

  Informatika   in poslovno komuniciranje

  obvezno

  105

  5

  M3

  Oskrba   živali

  obvezno

  105

  5

  M4

  Laboratorijsko   delo v veterinarstvu

  obvezno

  134

  7

  M5

  Veterinarska   tehnologija

  obvezno

  600

  34

  M6

  Vzreja in   zdravstveno varstvo malih živali

  izbirno

  340

  18

  M7

  Veterinarska   tehnologija rejnih živali

  izbirno

  340

  18

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  560

  23

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  152

  6

  D

  Interesne   dejavnosti

  352

  14

  E

  Odprti   kurikulum

  594

  26

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Anatomija in fiziologija domačih živali AFI
  Angleščina
  ANG
  Biologija
  BIO
  Dobrobit živali DOŽ
  Etologija
  ETO
  Fizika
  FIZ
  Geografija
  GEO
  Higiena živil
  HIŽ
  Informatika in poslovno komuniciranje
  IPK
  Interesne dejavnosti
  ID
  Izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije
  IVV
  Kemija
  KEM
  Laboratorijsko delo v veterinarstvu
  LDV
  Matematika
  MAT
  Nemščina
  NEM
  Oskrba živali
  OŽI
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Reja perutnine in čebelarstvo
  RPČ
  Rejne živali
  RŽI
  Slovenščina
  SLO
  Sociologija
  SOC
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Umetnost
  UME
  Veterinarska tehnologija
  VTH
  Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali
  V
  Zgodovina
  ZGO
  Zootehnika
  ZOO

 • Poklicna matura
 • Poklicna matura

  Vsebina poklicne mature:

  • slovenščina
  • veterinarstvo
  • matematika ali tuji jezik
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Dijaki zaključite šolanje s poklicno maturo, šolanje lahko nadaljujete na višjih in visokih strokovnih šolah, na veterinarsko fakulteto pa se lahko vpišejo dijaki, ki poleg poklicne mature opravijo še maturitetni izpit (5. maturitetni predmet) iz kemije. Z opravljenim 5. maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, lahko nadaljujete šolanje tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Veterinarski tehnik

Kaj počnemo?

Pri obveznih in izbirnih strokovnih modulih prejmete vso potrebno strokovno znanje, sem je vključen tudi praktični pouk, dijaki pa se izobražujejo tudi pri delodajalcih in tako usposobijo za pomoč veterinarjem pri preventivi in zdravljenju živali, za delo v laboratorijih, zavetiščih za živali, živalskih vrtovih, za delo v veterinarsko higienskih službah, prehrambni industriji, industriji zdravil in trgovini z živalmi in za živali.

Prav tako se naučite oskrbovati, negovati in vzrejati živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati poslovno kulturo. Vseskozi pa negujete in razvijate pozitiven odnos do živali.

Na osnovi pridobljenih znanj se lahko zaposlite v veterinarskih bolnicah, ambulantah, v veterinarsko-higienski službi, v prehrambni proizvodnji, v laboratorijih, v industriji zdravil, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z živalmi in za živali, salonih za nego živali, kot pomočnik v inšpekcijskem nadzorstvu, policiji, vojski in drugod.

Praktični pouk  poteka v manjših skupinah, dijaki spoznavajo naravo dela veterinarskega tehnika. Obiščemo in  ogledamo si različne obrate, organizacije in druga delovna okolja, v katerih so zaposleni veterinarski tehniki: zavetišča za živali, živalski vrtovi, konjeniške centre, živinorejske farme, laboratorije, obrate živilsko-predelovalne industrije, čebelarstva, ribogojnice… Dijaki so tudi aktivno vključeni v delo in življenje v veterinarskih bolnicah in ambulantah.

Na šolskem posestvu so vključeni v vodenje evidenc šolskih konjev in rejnih živali, ugotavljanja sledljivosti…  Srečajo se z zakonodajo na področju veterine, ki vključuje zaščito in premike živali, higieno okolja, higieno živil živalskega izvora, ukrepe za preprečevanje in izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih …

Večji del praktičnega pouka izvajamo v šolskem hlevu v Svečini, v zavetišču za živali in na učnih kmetijah in konjeniških klubih.

V našem šolskem hlevu prebiva čreda radovednih ovac, prijazni šolski konji in vietnamska pujsa Pepa. Tukaj imate možnost, da se naučite pravilnega pristopa in ravnanja z različnimi vrstami živalmi. Spoznate osnovne pregledovalne metode (merjenje telesne temperature, tipanje in ocena pulza in dihanja, evidence bolniških listov). Seznanite se z etologijo domačih živali, pripravo krmnih obrokov in pomenom pravilnega krmljenja. Pridobite osnovna znanja iz reprodukcije in se srečate z nego parkljev in kopit.

Naučite se vseh potrebnih znanj in veščin, ki jih potrebujete za samostojno in odgovorno ravnanje z živalmi.

Pridobite znanje za delo v recepciji, laboratoriju, ambulanti, operacijski dvorani in hospitalu.

Spoznate namen sodelovanja z lastniki živali in spoznate delo z napravami v laboratoriju (hematološki, biokemijski analizator, centrifuge, mikroskopi). Naučite se pravilno shranjevati zdravila, jih pripraviti za uporabo in  aplicirati po navodilih veterinarja. Pridobite osnovno znanje iz kirurgije (kirurški instrumentarij, sterilizacija, asistiranje, priprava osebja in pacienta ter pooperativna oskrba pacienta).

Spoznate posebnosti pri negi malih živali, znate nuditi prvo pomoč ter oskrbeti in negovati bolne živali.

Pri praktičnem pouku sodelujemo s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, z Zavetiščem za živali Maribor, s konjeniškimi klubi, z učnimi kmetijami ter z veterinarskimi bolnicami in ambulantami, osemenjevalnim centrom in Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete v Ljubljani.

Za delo v veterinarskih bolnicah in ambulantah pa se usposobite v sodobno opremljeni šolski veterinarski ambulanti – kabinetni učilnici.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudiJO tudi LETAK in spodnja filma o programu.

Aktivnosti dijakov:

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A –   Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

476

24

Matematika

obvezno

374

20

Tuji jezik

obvezno

408

21

Umetnost

obvezno

68

3

Zgodovina

obvezno

102

5

Geografija

izbirno

68

3

Sociologija

izbirno

68

3

Psihologija

izbirno

68

3

Fizika

obvezno

68

3

Kemija

obvezno

136

7

Biologija

obvezno

136

7

Športna   vzgoja

obvezno

340

13

       B – Strokovni moduli

M1

Anatomija   s fiziologijo

obvezno

245

12

M2

Informatika   in poslovno komuniciranje

obvezno

105

5

M3

Oskrba   živali

obvezno

105

5

M4

Laboratorijsko   delo v veterinarstvu

obvezno

134

7

M5

Veterinarska   tehnologija

obvezno

600

34

M6

Vzreja in   zdravstveno varstvo malih živali

izbirno

340

18

M7

Veterinarska   tehnologija rejnih živali

izbirno

340

18

C

Praktično   izobraževanje v šoli

560

23

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

152

6

D

Interesne   dejavnosti

352

14

E

Odprti   kurikulum

594

26

Kratice modulov

Anatomija in fiziologija domačih živali AFI
Angleščina
ANG
Biologija
BIO
Dobrobit živali DOŽ
Etologija
ETO
Fizika
FIZ
Geografija
GEO
Higiena živil
HIŽ
Informatika in poslovno komuniciranje
IPK
Interesne dejavnosti
ID
Izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije
IVV
Kemija
KEM
Laboratorijsko delo v veterinarstvu
LDV
Matematika
MAT
Nemščina
NEM
Oskrba živali
OŽI
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Reja perutnine in čebelarstvo
RPČ
Rejne živali
RŽI
Slovenščina
SLO
Sociologija
SOC
Športna vzgoja
ŠVZ
Umetnost
UME
Veterinarska tehnologija
VTH
Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali
V
Zgodovina
ZGO
Zootehnika
ZOO

Poklicna matura

Vsebina poklicne mature:

 • slovenščina
 • veterinarstvo
 • matematika ali tuji jezik
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki zaključite šolanje s poklicno maturo, šolanje lahko nadaljujete na višjih in visokih strokovnih šolah, na veterinarsko fakulteto pa se lahko vpišejo dijaki, ki poleg poklicne mature opravijo še maturitetni izpit (5. maturitetni predmet) iz kemije. Z opravljenim 5. maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, lahko nadaljujete šolanje tudi na nekaterih univerzitetnih programih.