DIJAŠKA MALICA : cena 3,60€.

PRIJAVA:

  • Dijak, ki odda prijavnico na šolsko prehrano, prejme elektronski ključ (če ga še nima), ki ga je osebno dolžan dvigniti pri koordinatorici šolske prehrane.Dijaki, ki se želijo prijaviti na prehrano med šolskim letom, lahko obrazec za prijavo dobijo v knjižnici šole, ali na spletni strani šole.
  • Dijak, ki odda prijavnico, je na malico prijavljen in odgovoren za pravočasen prevzem ali odjavo menija (preko šolske spletne strani, na terminalu s ključkom, v tajništvu).
  • S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.
  • Prijava se lahko kadarkoli prekliče.
  • Če je dijak naročen in malice ne prevzame in je tudi pravočasno ne odjavi (1 dan prej do 8:00), plača polno ceno malice ne glede na pripadajočo subvencijo.

NAROČANJE:

  • Vsak dijak, ki je prijavljen na malico, je hkrati tudi naročen za obrok vsak dan, razen ob praznikih, počitnicah, koncih tedna, interesnih dejavnostih izven šole.
  • Na izbran meni se dijak naroči preko terminala v avli, na prijavnici. Če tega ne naredi, je naročen na osnovni meni (topli mesni obrok).

ODJAVA:

  • Odjava na malico se izvaja izključno preko terminala v avli, spletne strani na šolski spletni strani ali po telefonu.
  • Dijak se lahko odjavi od malice najkasneje dan prej do 8:00.
  • Dijak se je dolžan pravočasno odjaviti od malice v primeru: daljše odsotnosti, bolezni,…

IZREDNA ODSOTNOST (nenadna bolezen). Dijak, ki zboli “preko noči” ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti (če je upravičen do subvencionirane malice).

Če je dijak naročen in menija ne prevzame in ga tudi pravočasno ne odjavi, plača polno ceno malice ne glede na pripadajočo subvencijo.