Dijaška skupnost Biotehniške šole Maribor

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Tel: +386 (0)2 235 37 00
Fax: +386 (0)2 235 37 01

Predsednica: Ema Žitnik, 3.b

Mentorica: Urška Kasenburger, dr. vet. med.

Dijaška skupnost Biotehniške šole Maribor (DS BTŠ) šteje 548 dijakov, ki so vključeni v programe kmetijsko-podjetniški tehnik SSI in PTI, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, cvetličar in mehanik kmetijskih in delovnih strojev.  Predstavniki oddelčnih skupnosti zagovarjajo interese razreda in se združujejo v organih Parlamenta DS BTŠ in Predsedstva DS BTŠ. Delovanje je določeno s Statutom, ki ga je Dijaška skupnost sprejela in podpisala 4. 10. 2016.

Dijaška skupnost je izvolila dva dijaka šole, ki predstavljata dijake v Svetu zavoda šole, kjer zagovarjata interese dijakov na ravni šole. Predsednik in njegov namestnik pa se udeležujeta tudi sej Dijaške skupnosti Maribor in Dijaške organizacije Slovenije kjer zastopata Dijaško skupnost na regionalni in
nacionalni ravni.

Naloge dijaške skupnosti

Vključevanje dijakov v delo šole in širše

 • sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole
 • sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami
 • sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih dobrodelnih organizacijah

Skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli

 • zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu šol
 • spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli
 • skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov
 • skrb za urejeno notranjost in okolico šole
 • sodelovanje dijakov na tekmovanjih
 • skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov

Dejavnosti dijakov na šoli

 • predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in športnih programov
 • obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši okolici
 • obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih

Ostalo

 • Predsednik DS za šolsko leto 2023/24 je Ema Žitnik, 3.b
 • Podpredsednik: Matija Bobek, 3.a
 • Zapisničarka: Nelly Globočnik, 1.d

Predstavniki razredov

Razred

Predstavnik   razreda v DS

1. A

Rok Vavkan

1. B

Nal Markus Gert

1. C

Luna Podgoršek

1. D

Nelly Globočnik

1. E

Tanaya Sajko

1. F

Jan Goričan

1. G

Svarun Korošec

2. A

Urška Golhleb

2. B

Sara Kokol

2. C

Leonard Kolarič

2. D

Zala Brenčič

2. E

Adrijana Rodošek (cvetličar)

Mihael Bombek (mehanik)

3. A

Matija Bobek

3. B

Anže Hren

3. C

Laura Horvat

3. D

Lea Koprivnik

3. E

Tamara Babič

4. A

Julija Ozmec

4. B

Anže Kace Trop

4. C

Julijana Balažic

4. D

Nina Zver
1. APTI

Katarina Dermol
2. APTI Ticiano Esih

 

ZAPISNIKI: