KONZORCIJSKI PROJEKT
Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Spoštovani!

Konzorcij biotehniških šol, katerega član je tudi BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR, je bil izbran na javnem razpisu uvajanja prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja za projekt, »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«. Projekt bo potekal od 4. 4. 2008 do 31. 12. 2012. Vodenje projekta je prevzel Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma.  Koordinacijo posamezne aktivnosti je prevzela posamezna šola v konzorciju.

Aktivnosti v okviru projekta Konzorcija biotehniških šol 2008 – 2012 in šole koordinatorice za posamezno aktivnost:

Št. aktivnosti Aktivnost Šola koordinatorica
1. Priprava izvedbenih kurikulov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. Določanje odprtih delov kurikula Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
3. Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd. Šolski center Šentjur
4. Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
5. Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
6. Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov Izobraževalni center Piramida Maribor
7. Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah Biotehniška šola Maribor
8. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
9. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja Biotehniški center Naklo

 

Konzorcij biotehniških šol se je zavezal, da bo izvajal čim kakovostnejšo izobraževanje, kar so šole zapisale v IZJAVI O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE.