Ravnatelj (andragoški vodja): Anton KRAJNC, univ. dipl. ing.

Vodja izrednega izobraževanja: Rok ŠTIBLER, dr. vet. med.

Mail: rok.stibler@bts.si

Andragoški zbor sestavljajo učitelji Biotehniške šole Maribor.