STIKI MED ŠOLO IN STARŠI!

Telefonska številka zbornice:
02 2353705

Na šoli želimo vzpostaviti čim boljše sodelovanje med šolo, starši in  dijaki. Učitelji in šolska pedagoginja so prisotni na GOVORILNIH URAH, ki so vsak 2. torek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure.
 
Učitelji so staršem na voljo tudi v dopoldanskem času njihovih govorilnih ur oz. v njihovih prostih terminih.
 
Roditeljski sestanki so v vsakem ocenjevalnem obdobju, skliče jih razrednik.

2

Govorilne ure

DOLINAR-PAULIČ Kristina

Strokovni predmeti

SREDA, 10.55 – 11.40
Zbornica