STIKI MED ŠOLO IN STARŠI!

Telefonska številka zbornice:
02 2353705

Na šoli želimo vzpostaviti čim boljše sodelovanje med šolo, starši in  dijaki. Učitelji in šolska pedagoginja so prisotni na GOVORILNIH URAH, ki so vsak 1. torek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure.
 
Učitelji so staršem na voljo tudi v dopoldanskem času njihovih govorilnih ur oz. v njihovih prostih terminih.
 
Roditeljski sestanki so v vsakem ocenjevalnem obdobju, skliče jih razrednik.

Govorilne ure

BRUMEN KRALJ Zdenka

razrednik 4.a

TOREK, 11.45 – 12.30
Zbornica