Izredno izobraževanje je specifično, saj so odrasli običajno zaposleni,  imajo več formalnih in neformalnih delovnih izkušenj in znanja, predvsem pa so bolj motivirani in odgovorni do pridobivanja znanja in  preverjanjem le tega.

Zato je časovna razporeditev poteka izobraževanja  drugačna kot ga predpisuje šolski koledar za dijake.

Izredno izobraževanje izvajamo v obliki samostojnega izobraževanja (brez predavanj) – kandidati se izobražujejo samostojno, obiskujejo konzultacije in opravljajo izpite. Prijave za vpis pričnemo sprejemati 16. 8. 2023 v času uradni ur v pisarni izrednega izobraževanja do 30. 9. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest. Ob prijavi prejmete vzorec položnice za vpis. Vpisnina v program znaša 300,00 EUR. V ceni je poleg stroškov vpisa všteto opravljanje 2 (dveh) izpitov in 4 (štiri) ure konzultacij po izbiri.

Informativni dnevi

Za vpis v šolsko leto 2023/24 je informativni dan 4. 9. 2023 ob 15. uri. Morebitni dodatni termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani šole, sicer pa smo na voljo za informacije v času uradnih ur na šoli ali na e-naslov rok.stibler@bts.si

Za uspešno seznanjanje udeležencev z vsebinami in možnostjo opravljanja izpita, je obvezna vsaj ena ura konzultacij, preden pristopite k izpitu, kjer vam profesor poda vsa pojasnila: o snovi, ustrezni literaturi, načinu preverjanja znanj in seveda odgovarja na vprašanja kandidata.