Izredno izobraževanje je specifično, saj so odrasli običajno zaposleni,  imajo več formalnih in neformalnih delovnih izkušenj in znanja, predvsem pa so bolj motivirani in odgovorni do pridobivanja znanja in  preverjanjem le tega.

Zato je časovna razporeditev poteka izobraževanja  drugačna kot ga predpisuje šolski koledar za dijake.

Izredno izobraževanja poteka od oktobra oz. novembra do konec maja oz. junija naslednje leto, štiri ali pet dni v tednu, v popoldanskem času. Zaradi organizacije praktičnega dela, vaj ali terenskih vaj,  v okviru strokovnih modulov, se konzultacijska predavanja, v dogovoru z udeleženci,  lahko organizirajo tudi prej.

Udeleženci različnih programov se  združujejo pri splošno izobraževalnih predmetih oz. programskih enotah, za ostale predmete oz. module pa organiziramo najmanj pet (5)  skupinskih konzultacij za vsako programsko enoto.

Za uspešno seznanjanje udeležencev z vsebinami in možnostjo aktivnega  usvajanja strokovnih vsebin , je na konzultacijskih predavanjih  posameznih modulov oz. predmetov  nujna 80% udeležba, pri predpisanih vajah in praktičnem pouku v šolskem hlevu, pa 100% udeležba.