Odločitev o nadaljnjem izobraževanju je pomemben življenjski mejnik. Dijaki in profesorji Biotehniške šole Maribor vam želimo predstaviti našo šolo in vam tako pomagati pri izbiri programa. Na Biotehniški šoli Maribor bomo v šolskem letu 2021/2022 vpisali naše bodoče dijake v triletna programa cvetličar ter mehanik kmetijskih in delovnih strojev, v štiriletne programe kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in veterinarski tehnik ter program poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2) kmetijsko-podjetniški tehnik.

S skupnimi močmi si bomo prizadevali za odprto in prijazno šolo, ki bo posredovala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri, s prizadevnostjo in ustvarjalnostjo pa nadaljevali bogato tradicijo, ki jo ima šola.

Ravnatelj: Anton Krajnc, univ. dipl. ing.

Predstavitev šole: