Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Cvetličar

  Dijaki se izobražujejo za opravljanje del v cvetličarskih podjetjih.
  Izdelujejo cvetlične vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki jih znajo oskrbovati in vzdrževati. Z znanjem, ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko zaposlijo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih butikih.

  Dijaki si med šolanjem pridobijo znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pripravi in izdelavi aranžmajev ter šopkov, področjema poročne in žalne floristike, ter nasadkov. Naučijo se uporabljati in vzdrževati različne materiale, orodja in naprave.
  Dijaki spoznajo različne načine varstva rastlin s poudarkom na ekološkem varstvu, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, pridobijo pa tudi znanje s področja podjetništva in prodaje, poslovnega komuniciranja in informatike.

  Pri svojem delu lahko pokažejo inovativnost in kreativnost. Zaradi dela s strankami razvijejo tudi komunikacijske sposobnosti, ki so nujno potrebne za uspešno delo v cvetličarstvu.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

  Predstavitev programa Cvetličar v oddaji Ljudje in zemlja si lahko ogledate tukaj.

  Praktični pouk cvetličarjev bo potekal v učilnici za praktični pouk cvetličarstva, kjer bodo dijaki pridobivali znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pripravi in izdelavi aranžmajev ter šopkov, vezanih na temo poročna in žalna floristika; v šolskem rastlinjaku pa bodo dijaki pridobili znanje o razmnoževanju in gojenju okrasnih zelnatih rastlin ter o izdelavi nasadkov in njihovi oskrbi. Dijaki se bodo seznanili s cvetličarskimi storitvami (prodajo izdelkov, storitev in materiala).

  Praktični pouk bo potekal tudi zunaj šole v cvetličarnah, vrtnih centrih in skladiščih aranžerskega materiala.

  Da je ouk bolj zanimiv izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  DALJŠA PREDSTAVITEV PROGRAMA:

  AKTIVNOSTI DIJAKOV:

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Skupno št. ur

  Št. kred. točk

         A – Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  213

  12

  Matematika

  obvezno

  213

  12

  Tuji jezik

  obvezno

  164

  9

  Umetnost

  obvezno

  33

  2

  Naravoslovje

  obvezno

  66

  3

  Družboslovje

  obvezno

  132

  6

  Športna   vzgoja

  obvezno

  164

  7

         B – Strokovni moduli

  M1

  IKT in   osnove poslovnega komuniciranja obvezno

  98

  5

  M2

  Varovanje   okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno

  66

  4

  M3

  Osnove   podjetništva in prodaje obvezno

  98

  5

  M4

  Osnove   rastlinske pridelave z varstvom rastlin obvezno

  98

  5

  M5

  Osnove   hortikulture obvezno

  196

  10

  M6

  Oblikovanje   cvetličnih vezav in dekoracij obvezno

  218

  13

  M7

  Priprava   in izdelava aranžerskega materiala obvezno

  190

  10

  M8

  Poročna   floristika izbirno

  95

  5

  M9

  Žalna   floristika izbirno

  95

  5

  M10

  Priprava   in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov izbirno

  600

  5

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  912

  24

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  160

  36

  D

  Interesne   dejavnosti

  584

  6

  E

  Odprti   kurikulum

  28

   

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Angleščina ANG
  Družboslovje
  DRU
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja
  IOK
  Interesne dejavnosti
  ID
  Krajinarstvo
  KRA
  Matematika
  MAT
  Naravoslovje
  NAR
  Nemščina
  NEM
  Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij
  OCV
  Okrasne zelnate rastline
  OZR
  Osnove podjetništva in prodaje
  OPP
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin
  ORP
  Osnove hortikulture
  OSH
  Poročna floristika
  POF
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala
  PAM
  Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov
  P
  Slovenščina
  SLO
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Umetnost
  UME
  Uporabna floristika
  UPF
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja
  VOT
  Žalna floristika
  ŽAF

 • Zakljućni izpit
 • Zaključni izpit

  Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
  • zaključno delo.

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve leti.

Cvetličar

Dijaki se izobražujejo za opravljanje del v cvetličarskih podjetjih.
Izdelujejo cvetlične vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki jih znajo oskrbovati in vzdrževati. Z znanjem, ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko zaposlijo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih butikih.

Dijaki si med šolanjem pridobijo znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pripravi in izdelavi aranžmajev ter šopkov, področjema poročne in žalne floristike, ter nasadkov. Naučijo se uporabljati in vzdrževati različne materiale, orodja in naprave.
Dijaki spoznajo različne načine varstva rastlin s poudarkom na ekološkem varstvu, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, pridobijo pa tudi znanje s področja podjetništva in prodaje, poslovnega komuniciranja in informatike.

Pri svojem delu lahko pokažejo inovativnost in kreativnost. Zaradi dela s strankami razvijejo tudi komunikacijske sposobnosti, ki so nujno potrebne za uspešno delo v cvetličarstvu.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

Predstavitev programa Cvetličar v oddaji Ljudje in zemlja si lahko ogledate tukaj.

Praktični pouk cvetličarjev bo potekal v učilnici za praktični pouk cvetličarstva, kjer bodo dijaki pridobivali znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pripravi in izdelavi aranžmajev ter šopkov, vezanih na temo poročna in žalna floristika; v šolskem rastlinjaku pa bodo dijaki pridobili znanje o razmnoževanju in gojenju okrasnih zelnatih rastlin ter o izdelavi nasadkov in njihovi oskrbi. Dijaki se bodo seznanili s cvetličarskimi storitvami (prodajo izdelkov, storitev in materiala).

Praktični pouk bo potekal tudi zunaj šole v cvetličarnah, vrtnih centrih in skladiščih aranžerskega materiala.

Da je ouk bolj zanimiv izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

DALJŠA PREDSTAVITEV PROGRAMA:

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

       A – Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

213

12

Matematika

obvezno

213

12

Tuji jezik

obvezno

164

9

Umetnost

obvezno

33

2

Naravoslovje

obvezno

66

3

Družboslovje

obvezno

132

6

Športna   vzgoja

obvezno

164

7

       B – Strokovni moduli

M1

IKT in   osnove poslovnega komuniciranja obvezno

98

5

M2

Varovanje   okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno

66

4

M3

Osnove   podjetništva in prodaje obvezno

98

5

M4

Osnove   rastlinske pridelave z varstvom rastlin obvezno

98

5

M5

Osnove   hortikulture obvezno

196

10

M6

Oblikovanje   cvetličnih vezav in dekoracij obvezno

218

13

M7

Priprava   in izdelava aranžerskega materiala obvezno

190

10

M8

Poročna   floristika izbirno

95

5

M9

Žalna   floristika izbirno

95

5

M10

Priprava   in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov izbirno

600

5

C

Praktično   izobraževanje v šoli

912

24

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

160

36

D

Interesne   dejavnosti

584

6

E

Odprti   kurikulum

28

 

Kratice modulov

Angleščina ANG
Družboslovje
DRU
IKT in osnove poslovnega komuniciranja
IOK
Interesne dejavnosti
ID
Krajinarstvo
KRA
Matematika
MAT
Naravoslovje
NAR
Nemščina
NEM
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij
OCV
Okrasne zelnate rastline
OZR
Osnove podjetništva in prodaje
OPP
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin
ORP
Osnove hortikulture
OSH
Poročna floristika
POF
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Priprava in izdelava aranžerskega materiala
PAM
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov
P
Slovenščina
SLO
Športna vzgoja
ŠVZ
Umetnost
UME
Uporabna floristika
UPF
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja
VOT
Žalna floristika
ŽAF

Zaključni izpit

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
 • zaključno delo.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve leti.