Ob vpisu udeleženec izobraževanja odraslih plača 300,00 EUR.

Cena zajema vpisnino (120,00 EUR) za eno leto od dneva vpisa in plačilo dveh (2) izpitov ter štirih (4) ur konzultacij po izbiri.

CENE IZPITOV IN KONZULTACIJ

Pisni in/ali ustni izpit – 50,00 EUR

Cena ene (1) ure konzultacije – 20,00 EUR

Poklicna matura za program veterinarski tehnik – 260,00 EUR

Poklicna matura – ostali programi – 240,00 EUR