Search
Close this search box.
 • Predstavitev
 • Naravovarstveni tehnik

  Ste za?

  Dijaki se učijo opazovati naravo in prepoznavati vplive delovanja človeka nanjo. Iščejo rešitve za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, saj je iz dneva v dan več ogroženih vrst. Kaj pa ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, varovanje naravne in kulturne dediščine in uporaba obnovljivih virov energije?

  Vse to in še več zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanja med ljudmi.

  Zato vas vprašam: »Ste za?« Če ste, potem je za vas zagotovo primeren poklic naravovarstvenega tehnika. Kajti naravovarstveniki smo za, za naravo! In kar je najpomembneje, prihodnost je v naših rokah.

  Pridobljeno znanje lahko uporabite v naravnih parkih, kot vodnik v naravi, kot upravljalec kompostarn in bioloških čistilnih naprav, za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so npr. pridobivanje bioplina, ogrevanje naselij z alternativnimi viri energije, na občinah, vodno gospodarskih in komunalnih podjetjih, v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov, izvajanje številnih opazovanj, vzdrževanj ekosistemov v naravi (habitati, ptice, redke rastlinske in živalske vrste …), kot samozaposlitev …

  Praktični pouk bodočih naravovarstvenih tehnikov omogoča, da dijaki pridobljena teoretična znanja dopolnijo s praktičnimi izkušnjami. Te si  pridobivajo neposredno v naravi, in to s terenskim delom, ogledi različnih območij, raziskovanjem različnih ekosistemov, itd. Dijaki vzdržujejo ekosisteme in pomagajo pri ohranjanju ravnotežja biodiverzitete, pripravljajo razstave, vodijo skupine, opravljajo ekološki monitoring tal, vode in zraka, sodelujejo pri ekološkem pridelovanju rastlin, predstavitvi vodnih ekosistemov …

  Znanje izpopolnjujejo na različnih učnih poteh, parkih, idr.

  Razen pouka dijaki sodelujejo pri različnih projektih, ki jim omogočajo poglabljanje znanja na različnih področjih naravovarstva (GLOBE, AgroSylviMob, Let it rain! A Solar Powered Irrigation System Built by Students, We can bee friendlier to the nature, Waste can be useful, EducLocalFood, Mladi poročevalci za okolje, ZERO CO2 – Agenti nizkoogljične družbe v akciji, Hrana ni za tjavendan, Odgovorno s hrano, ESFALP – European school for a living planet, Mesec prostora, Ekošola, Pirati plastike …).

  Dijaki se z veseljem udeležujejo različnih mednarodnih izmenjav v Nemčiji, Srbiji, Franciji, na Hrvaškem …

  Da bi bil pouk bolj zanimiv, izvajamo različne naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

  V času šolanja dijaki del praktičnega pouka opravljajo pri različnih delodajalcih. Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih najbolj veseli. Pri tem si dijaki delodajalce lahko izberejo sami. Prakso opravljajo v različnih podjetjih in javnih institucijah (občine, ekološke kmetije, botanični vrtovi, krajinski parki, kmetijsko-gozdarski zavodi, komunalna podjetja, v laboratoriju …).

  Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

  Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

  AKTIVNOSTI DIJAKOV:

  Strokovne ekskurzije:

   

  Naravovarstveni tabor:

   

  Mednarodna izmenjava:

   

  Terenske vaje in praktični pouk:

   

  Proste izbirne vsebine:

   

  Akcije za osveščanje ljudi:

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji

  V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

 • Predmetnik
 • Predmetnik

  Ozn.

  Programske enote

  Izbira

  Ure

  Kred. točke

  A –   Splošno izobraževalni predmeti
  Slovenščina

  obvezno

  487

  24

  Matematika

  obvezno

  383

  19

  Tuji jezik

  obvezno

  417

  20

  Umetnost

  obvezno

  68

  3

  Zgodovina

  obvezno

  102

  5

  Geografija

  izbirno

  68

  3

  Sociologija

  izbirno

  68

  3

  Psihologija

  izbirno

  68

  3

  Fizika

  obvezno

  68

  3

  Kemija

  obvezno

  170

  9

  Biologija

  obvezno

  170

  9

  Športna   vzgoja

  obvezno

  340

  14

  B –   Strokovni moduli

  M1

  Informatika   in poslovno komuniciranje

  obvezno

  102

  5

  M2

  Podjetništvo   in trženje

  obvezno

  102

  5

  M3

  Trajnostni   razvoj

  obvezno

  102

  5

  M4

  Naravovarstvena   zakonodaja in etika

  obvezno

  102

  5

  M5

  Ekosistemi,   izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

  obvezno

  220

  12

  M6

  Varstvo   naravnih vrednot

  obvezno

  220

  12

  M7

  Ekološke   analize in monitoring

  obvezno

  220

  12

  M8

  Gospodarjenje   z narav.viri energije in ostanki

  obvezno

  173

  9

  M9

  Tehnologije   obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

  izbirno

  70

  4

  M10

  Predelovanje   organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rast.čistilnih naprav

  izbirno

  98

  5

  M11

  Pridobivanje   biodizla

  izbirno

  98

  5

  M12

  Pridobivanje   bioplina

  izbirno

  98

  5

  M13

  Pridobivanje   lesne biomase

  izbirno

  98

  5

  M14

  Vodenje v   naravi

  izbirno

  168

  9

  C

  Praktično   izobraževanje v šoli

  568

  23

  Č

  Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

  304

  12

  D

  Interesne   dejavnosti

  352

  14

  E

  Odprti   kurikulum

  574

  24

 • Kratice modulov
 • Kratice modulov

  Angleščina ANG
  Biologija
  BIO
  Ekološke analize in monitoring
  EAM
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije
  EDE
  Fizika
  FIZ
  Geografija
  GEO
  Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki
  GNV
  Informatika in poslovno komuniciranje
  IPK
  Interesne dejavnosti
  ID
  Izbrane vsebine iz naravovarstva
  IVN
  Kemija
  KEM
  Krajinarstvo v naravovarstvu
  KRN
  Matematika
  MAT
  Naravovarstvena zakonodaja in etika
  NZE
  Nemščina
  NEM
  Podjetništvo in trženje
  PIT
  Praktično usposabljanje z delom
  PUD
  Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav
  POV
  Pridobivanje zelišč
  PZE
  Pridobivanje bioplina in biodizla
  PBB
  Pridobivanje lesne biomase PLB
  Slovenščina
  SLO
  Sociologija
  SOC
  Športna vzgoja
  ŠVZ
  Trajnostni razvoj
  TRR
  Umetnost
  UME
  Varstvo naravnih vrednot
  VNV
  Vodenje v naravi
  VON
  Zgodovina
  ZGO

 • Poklicna matura
 • Poklicna matura

  Vsebina poklicne mature:

  • slovenščina
  • naravovarstvo
  • matematika ali tuji jezik
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

 • Nadaljevanje izobraževanja
 • Nadaljevanje izobraževanja

  Želite izvedeti še več o naravovarstvu?  Če, da, potem lahko nadaljujete izobraževanje na višji šoli (inženir naravovarstva) ali na visokošolskih strokovnih programih (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo in drugod) ali v nekaterih univerzitetnih programih – potreben je 5. maturitetni predmet (ekologija z naravovarstvom …).

Naravovarstveni tehnik

Ste za?

Dijaki se učijo opazovati naravo in prepoznavati vplive delovanja človeka nanjo. Iščejo rešitve za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, saj je iz dneva v dan več ogroženih vrst. Kaj pa ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, varovanje naravne in kulturne dediščine in uporaba obnovljivih virov energije?

Vse to in še več zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanja med ljudmi.

Zato vas vprašam: »Ste za?« Če ste, potem je za vas zagotovo primeren poklic naravovarstvenega tehnika. Kajti naravovarstveniki smo za, za naravo! In kar je najpomembneje, prihodnost je v naših rokah.

Pridobljeno znanje lahko uporabite v naravnih parkih, kot vodnik v naravi, kot upravljalec kompostarn in bioloških čistilnih naprav, za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so npr. pridobivanje bioplina, ogrevanje naselij z alternativnimi viri energije, na občinah, vodno gospodarskih in komunalnih podjetjih, v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov, izvajanje številnih opazovanj, vzdrževanj ekosistemov v naravi (habitati, ptice, redke rastlinske in živalske vrste …), kot samozaposlitev …

Praktični pouk bodočih naravovarstvenih tehnikov omogoča, da dijaki pridobljena teoretična znanja dopolnijo s praktičnimi izkušnjami. Te si  pridobivajo neposredno v naravi, in to s terenskim delom, ogledi različnih območij, raziskovanjem različnih ekosistemov, itd. Dijaki vzdržujejo ekosisteme in pomagajo pri ohranjanju ravnotežja biodiverzitete, pripravljajo razstave, vodijo skupine, opravljajo ekološki monitoring tal, vode in zraka, sodelujejo pri ekološkem pridelovanju rastlin, predstavitvi vodnih ekosistemov …

Znanje izpopolnjujejo na različnih učnih poteh, parkih, idr.

Razen pouka dijaki sodelujejo pri različnih projektih, ki jim omogočajo poglabljanje znanja na različnih področjih naravovarstva (GLOBE, AgroSylviMob, Let it rain! A Solar Powered Irrigation System Built by Students, We can bee friendlier to the nature, Waste can be useful, EducLocalFood, Mladi poročevalci za okolje, ZERO CO2 – Agenti nizkoogljične družbe v akciji, Hrana ni za tjavendan, Odgovorno s hrano, ESFALP – European school for a living planet, Mesec prostora, Ekošola, Pirati plastike …).

Dijaki se z veseljem udeležujejo različnih mednarodnih izmenjav v Nemčiji, Srbiji, Franciji, na Hrvaškem …

Da bi bil pouk bolj zanimiv, izvajamo različne naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

V času šolanja dijaki del praktičnega pouka opravljajo pri različnih delodajalcih. Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih najbolj veseli. Pri tem si dijaki delodajalce lahko izberejo sami. Prakso opravljajo v različnih podjetjih in javnih institucijah (občine, ekološke kmetije, botanični vrtovi, krajinski parki, kmetijsko-gozdarski zavodi, komunalna podjetja, v laboratoriju …).

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Veliko kratkih informacij vam lahko ponudita tudi LETAK in spodnji film o programu.

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

Strokovne ekskurzije:

 

Naravovarstveni tabor:

 

Mednarodna izmenjava:

 

Terenske vaje in praktični pouk:

 

Proste izbirne vsebine:

 

Akcije za osveščanje ljudi:

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

Predmetnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Ure

Kred. točke

A –   Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina

obvezno

487

24

Matematika

obvezno

383

19

Tuji jezik

obvezno

417

20

Umetnost

obvezno

68

3

Zgodovina

obvezno

102

5

Geografija

izbirno

68

3

Sociologija

izbirno

68

3

Psihologija

izbirno

68

3

Fizika

obvezno

68

3

Kemija

obvezno

170

9

Biologija

obvezno

170

9

Športna   vzgoja

obvezno

340

14

B –   Strokovni moduli

M1

Informatika   in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M2

Podjetništvo   in trženje

obvezno

102

5

M3

Trajnostni   razvoj

obvezno

102

5

M4

Naravovarstvena   zakonodaja in etika

obvezno

102

5

M5

Ekosistemi,   izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

obvezno

220

12

M6

Varstvo   naravnih vrednot

obvezno

220

12

M7

Ekološke   analize in monitoring

obvezno

220

12

M8

Gospodarjenje   z narav.viri energije in ostanki

obvezno

173

9

M9

Tehnologije   obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

izbirno

70

4

M10

Predelovanje   organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rast.čistilnih naprav

izbirno

98

5

M11

Pridobivanje   biodizla

izbirno

98

5

M12

Pridobivanje   bioplina

izbirno

98

5

M13

Pridobivanje   lesne biomase

izbirno

98

5

M14

Vodenje v   naravi

izbirno

168

9

C

Praktično   izobraževanje v šoli

568

23

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

304

12

D

Interesne   dejavnosti

352

14

E

Odprti   kurikulum

574

24

Kratice modulov

Angleščina ANG
Biologija
BIO
Ekološke analize in monitoring
EAM
Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije
EDE
Fizika
FIZ
Geografija
GEO
Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki
GNV
Informatika in poslovno komuniciranje
IPK
Interesne dejavnosti
ID
Izbrane vsebine iz naravovarstva
IVN
Kemija
KEM
Krajinarstvo v naravovarstvu
KRN
Matematika
MAT
Naravovarstvena zakonodaja in etika
NZE
Nemščina
NEM
Podjetništvo in trženje
PIT
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav
POV
Pridobivanje zelišč
PZE
Pridobivanje bioplina in biodizla
PBB
Pridobivanje lesne biomase PLB
Slovenščina
SLO
Sociologija
SOC
Športna vzgoja
ŠVZ
Trajnostni razvoj
TRR
Umetnost
UME
Varstvo naravnih vrednot
VNV
Vodenje v naravi
VON
Zgodovina
ZGO

Poklicna matura

Vsebina poklicne mature:

 • slovenščina
 • naravovarstvo
 • matematika ali tuji jezik
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja

Želite izvedeti še več o naravovarstvu?  Če, da, potem lahko nadaljujete izobraževanje na višji šoli (inženir naravovarstva) ali na visokošolskih strokovnih programih (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo in drugod) ali v nekaterih univerzitetnih programih – potreben je 5. maturitetni predmet (ekologija z naravovarstvom …).