Search
Close this search box.

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Cilji projekta NAZIV AKTIVNOSTI V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam sodelujemo na EIP projektu »KORUZNI OKLASEK