Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Cilji projekta

NAZIV AKTIVNOSTI

V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam sodelujemo na EIP projektu »KORUZNI OKLASEK KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE«.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). Podpora iz Podukrepa 16.5 je namenjena izvedbi projektov s ciljem razvoja rešitev, med drugim namenjenih blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosa znanj v prakso ter razširjanja rezultatov projekta.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije.

CILJI

Cilji in namen projekta EIP:

  • Razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije.
  • Prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb.

Prispevek k okoljski učinkovitosti.

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR skupaj z dijaki pod mentorstvom učiteljice Damjane Vrbnjak sodelujemo v Evropskem partnerstvu za inovacije  – Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije.

Predavanja so namenjena razširjanju rezultatov projekta EIP«Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije« predvsem tistim dijakom, ki jih strokovno področje zanima in izkazujejo interes po znanju in inovacijah. Vabimo Vas k ogledu spletnega seminarja,   svetovalca  Timotej Horvat, mag. kmet.

Program spletnega seminarja

– odpornost hibridov koruze,

– tehnologija za pridelavo koruze,

– primernost oklaskov za uporabo v energetske namene

Predstavitev rezultatov žetev koruze – Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije (EIP)

Predstavitev dveh prototipov kombajnov za žetev koruznih oklaskov

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d.o.o.

Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Maribor, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KIS, Interkorn d.o.o, BTŠ Maribor, KG: KG: Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec, Franc Horvat

Namen in cilji projekta:

Povečanje učinkovite rabe energije in OVE v kmetijstvu,
Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv,
Zmanjšanje odvisnosti od uvoženih virov energije.

Pričakovani rezultati:

Identificiran najprimernejši hibrid koruze primeren za nadaljnjo pobiranje in uporabo koruznih oklaskov,
Razvit prototip za pobiranje oklaskov,
Razvita tehnologija predelave koruznih oklaskov,
Razširjeno znanje med kmeti in širšo javnostjo.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2021).

SPLETNE POVEZAVE

Koordinator projekta: Damjana Vrbnjak, mag.

Predstavitev projekta

EIP projekt »Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije«, v katerega je vključena tudi naša šola, smo predstavili na 35. Posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki je potekal 10. 11. 2020 preko spleta. Predstavitev projekta iz omenjenega seminarja si lahko ogledate v priloženem videu.

Kliknite na povezavo.

Vodja projekta: Damjana Vrbnjak

Aktivnosti projekta

Operativna skupina delujočih na EIP projektu »Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije«, med katerimi je tudi naša šola, je z dosedanjim delom prišla do naslednjih rezultatov:

  • V letu 2019 so bili na petih vključenih kmetijah posejani poskusi z dvanajstimi različnimi hibridi koruze. Na podlagi rezultatov poskusa smo določili najprimernejši hibrid koruze za pridelavo koruznih oklaskov (hibrid P 9757).
  • V letu 2019 smo razvili dva računalniška prototipa za pobiranje koruznih oklaskov: pobiralec koruznih oklaskov kot priključek za kombajn ali traktor in pobiralec oklaskov kot kombajnski priključek – nadgradnja kombajna. V letošnjem letu smo izdelali prototip pobiralca oklaskov kot kombajnski priključek – nadgradnja kombajna.
  • Raziskali smo vpliv odstranjevanja koruznih oklaskov s polj na humusno strukturo tal. Ker je v oklasku samo 0,33 % N, 0,11 % P2O5 in 0,62 % K2O od celotne rastlinske snovi koruze, odstranjeni oklaski ne bi imeli pomembnega vpliva na kakovost ali ekonomiko gnojenja.
  • Raziskali smo ustreznost kurilnih naprav in preučili možnosti uporabe koruznih oklaskov na posamezni napravi. Rezultati raziskave so pokazali, da koruzne oklaske lahko uporabimo kot alternativni obnovljiv vir energije, vendar morajo biti ustrezno predelani (ustrezna granulacija).

Več o projektu si lahko preberete s klikom na naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/koruzni-oklasek-kot-obnovljivi-vir-energije.

Več o projektu si lahko preberete na POVEZAVI.