Search
Close this search box.

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Naslov projekta: Mikrozelenjava od semena do krožnika Akronim: »Mikrozelenjava« Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024 Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Partnerji: KGZS – Kmetijsko gozdarski

Projekt Mikrozelenjava od semena do krožnika

Z veseljem sporočamo da bomo skupaj z vodilnim partnerjem Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in ostalimi partnerji v naslednjem letu izvajali projekt “Mikrozelenjava od semena do krožnika”. Sledilo bo kar nekaj dogodkov o katerih Vas bomo obveščali, vsi ki vas tematika