Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Naslov projekta: Mikrozelenjava od semena do krožnika

Akronim: »Mikrozelenjava«

Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024

Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Partnerji: KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (vodilni partner), KO-SI d.o.o., KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Dolar media-Jan Dolar s.p., Izobraževalni center Piramida, Biotehniška šola Maribor, kmetija Katja Temnik, kmetija Branko Kovačec , kmetija Bernard Jelen, Ekološko kmetijstvo in izobraževanje »Zlate misli«-Matjaž Turinek s.p.

Cilj in pričakovani rezultati:

Cilj je skupaj z pridelovalci priti do enostavne in optimalne tehnologije pridelave mikrozelenjave na kmetijah. Popestriti in povečati ponudbo zelenjave s kmetij, predvsem v zimskih mesecih, ko sveže zelenjave v ponudbi primanjkuje. Mikrozelenjavo se da v prehrani odlično kombinirati z ostalo sezonsko zelenjavo, zato je cilj ozavestiti potrošnike o pomenu mikrozelenjave v kulinariki:

  • Dodaten prispevek k samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji
  • Predvsem v zimskih mesecih povečana pridelava in posledično trženje zelenjave na kmetijah
  • Zmanjšan vpliv na okolje v primerjavi z gojenjem klasične zelenjave
  • Boljša izkoriščenost obstoječih prostorov na kmetijah za gojenje zelenjave
  • Izboljšave v tehnologiji pridelave mikrozelenjave
  • Zmanjšana poraba fitofarmacevtskih sredstev, saj jih v predelavi ne bomo uporabljali
  • Zmanjšana uporaba umetnih gnojil, katerih ne bomo uporabljali
  • Povečanje pestrosti ponudbe s kmetij na tržnicah in kmečkih trgovinah
  • Povečana obstojnost zelenjave v primerjavi z rezano zelenjavo, saj bo zelenjava obstojna predvidoma do enega tedna v hladilniku uporabnikov (kar bomo tudi preizkusili)

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm/

https://www.program-podezelja.si/