Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Rezultati Green down za lesko (Corylus avellana)

Po spomladanski akciji opazovanja leske – Green up, smo nadaljevali v jesenskem času z akcijo Green down. Za razliko od pomladi, ko je bilo potrebno meriti razvoj brstov in listov, je bilo v jesenskem delu potrebno opazovati spremembe barve na listih.

Za opazovanje smo uporabili isto rastlino leske in iste liste. Pri opazovanju smo uporabljali opazovalno predlogo na kateri je barvna lestvica s kodami, ki smo jih vpisovali v preglednico in nato v podatkovno bazo GLOBE. Hkrati smo z aplikacijo GrowApp fotografirali rastlino in na ta način beležili spremembe na grmu.

Rezultati meritev:

Datum Temparetura v °C Padavine v mm Brst/list 1 v mm Brst/list 2 v mm Brst/list 3 v mm Brst/list 4 v mm
5.8.2023 16,6 19,1 odpadel 5GY:4/8 5GY:4/8 5GY:4/8
8.10.2023 14,6 0 odpadel 5GY:7/12 5GY:7/12 5GY:6/10
11.10.2023 23,9 0 odpadel 2.5Y:8/12 odpadel 5GY:7/12
13.10.2023 24,7 0 odpadel 2.5Y:8/12 odpadel 5GY:7/12
16.10.2023 11,4 0 odpadel 2.5Y:8/6 odpadel 2.5Y:8/12
18.10.2023 11,3 0 odpadel 2.5Y:8/6 odpadel 2.5Y:8/12
23.10.2023 19,6 0 odpadel 2.5Y:8/6 odpadel 2.5Y:8/12
27.10.2023 14,7 18,8 odpadel 7.5YR:6/4 odpadel 2.5Y:8/6
5.11.2023 10,8 20,8 odpadel 7.5YR:5/4 odpadel odpadel
7.11.2023 10,9 0 odpadel 7.5YR:5/4 odpadel odpadel
10.11.2023 9,5 6,5 odpadel 7.5YR:5/4 odpadel odpadel
13.11.2023 7,5 0 odpadel 7.5YR:5/4 odpadel odpadel
15.11.2023 16,4 0 odpadel 7.5YR:5/4 odpadel odpadel
17.11.2023 9,1 0 odpadel odpadel odpadel odpadel

Barvna lestvica:

5GY:4/8
5GY:6/10
5GY:7/12
2.5Y:8/12
2.5Y:8/6
7.5YR:6/4
7.5YR:5/4

Grafikon: Potek spreminjanja barve listov na leski.