Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Rezultati meritev

V letu 2023 smo z dijaki začeli z opravljanjem meritev v Kamniškem potoku. V potoku smo med letom spremljali različne parametre, ki vplivajo na stanje potoka: temperaturo zraka, temperaturo vode, zračni pritisk, relativno zračno vlago, pH, vsebnost kisika v vodi*, električno prevodnost*, vsebnost nitratov.

* Vsebnost kisika v vodi je pomemben parameter za oceno kakovosti vodnih virov, še posebej za ohranjanje zdravega ekosistema.

* Električna prevodnost vode je odvisna od koncentracije ionov v vodi; večja koncentracija ionov običajno pomeni višjo električno prevodnost. Električna prevodnost vode je lahko pokazatelj onesnaženosti vode in je uporabna za spremljanje sprememb v vodnem okolju. Višja električna prevodnost vode lahko nakazuje prisotnost onesnaževalcev.

Z meritvami smo začeli 24. 3. 2023. Do konca oktobra smo opravili 15 meritev, ki nam bodo koristile pri ocenjevanju kvalitete vode v Kamniškem potoku.

V spodnji tabeli si lahko preberete rezultate meritev.

Datum Tzraka v °C Tvode v °C Zračni pritisk v mb Relativna zračna vlažnost v % pH Kisik v mg/L* Eprevodnost v µS/cm ** NO3 v mg/L***
24.3.2023 12,8 8,1 976 80 8,3 9,12 726 5
31.3.2023 4,6 7,5 977 97 8,21 9,9 615 5
7.4.2023 3,6 4 980 57 8,22 11,34 636 5
21.4.2023 7,9 8,1 981 92 8,8 10,05 660 1
5.5.2023 7,6 9,1 985 84 7,6 9,82 681 3
12.5.2023 11,7 11,1 979 99 8,0 / 476 1
19.5.2023 11,2 10,7 987 95 8,1 9,77 589 3
26.5.2023 16,4 11,8 985 76 8,1 9,66 567 1
2.6.2023 15,6 13,7 978 77 8,3 9,16 690 5
9.6.2023 14,8 13,6 978 88 8,27 9,14 / 5
16.6.2023 14,3 13,8 980 79 8,4 / 687 3
23.6.2023 19,7 19,2 980 78 8,4 8,24 747 7
5.10.2023 12,4 12,2 991 93 8,2 8,78 / /
12.10.2023 12,7 12,2 984 100 8 / / 5,2
19.10.2023 10,2 8,6 969 97 8,3 9,8 890 1

* Mejna vrednost vsebnosti kisika za sladke vode je 6 mg/L.

** Mejne vrednosti specifične električne prevodnosti za pitno vodo so 2.500 μS/cm.

*** Mejna vrednost NO3 v vodi znaš 25 mg/L.

Na spodnjih grafih si lahko ogledate kako vpliva temperatura zraka na temperaturo vode in kako temperatura vode vpliva na vsebnost kisika v vodi.

Vidimo lahko, da predvsem temperatura vode zelo vpliva na vsebnost kisika v vodi, nižja je temperatura, več je kisika.

Temperatura zraka pri našem potoku močno vpliva na temperaturo vode, ker je v potoku relativno malo vode.