Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Strokovna ekskurzija na kmetijo Medved

Z 2.eM smo 19. aprila 2023 izvedli strokovno ekskurzijo na kmetiji Medved.

Dijaki so si ogledali KG Medved. Na terenu so dijaki poslušali predstavitev poskusov EIP – INTEGRACIJA DOSEVKOV ZA OZELENITEV TAL V NJIVSKI KOLOBAR – nadomeščanje dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine

  • posevek Mnogocvetna ljulka,
  • posevek Inkarnatka.

Izvedli smo tudi vzorčenje za nadaljno Al in Nmin analizo.

V projektu želimo prikazati, za koliko lahko zmanjšamo uporabo mineralnih N gnojil pri naslednji poljščini, če zgoraj omenjen dosevek:

  • sejemo v različnih rokih setve (pozno poleti ali v jeseni) za maksimiranje simbiotske vezave N;
  • pred setvijo naslednje poljščine v kolobarju, bodi si v celoti zaorjemo in nato opravimo setev, bodisi pomulčimo in setev poljščine opravimo z minimalno obdelavo tal.

V projektu ugotavljamo pridelek naslednje poljščine ob zmanjšanem gnojenju ali brez gnojenja z N iz mineralnih gnojil.

Damjana Vrbnjak

Delovni list – Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivskem kolobarju