Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Usposabljanje učiteljev za program GLOBE

18. in 19. novembra 2022 je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekalo usposabljanje za učitelje, ki so vključeni v program GLOBE.

Na srečanju so bili prisotni novi in tudi že aktivni GLOBE učitelji, ki so se želeli podrobneje seznaniti z vsebinskimi področji tematskih sklopov pedosfere (tla) in biosfere (življenjski prostor).

Za uvod v projekt nas je pozdravila Bara Semerakova iz regijske pisarne GLOBE za Evropo in Evrazijo. Predstavila nam je kaj pomeni GLOBE in zakaj je pomembno, da se v njega vključi čim več ljudi, pri čemer je poudarek na mladih.

Sledila je podrobnejša predstavitev izbranih sklopov. Pedosfero in Biosfero sta nam predstavili zelo izkušeni hrvaški GLOBE trenerki, Diana Grašić in Sanja Klubička. Poudarek sta dali na izvedbo nekaterih protokolov, ki jih bomo izvajali na šolah. Predstavile sta nam tudi projekt s področja fenologije (Green up in Green down).

Na delavnicah smo si izdelali preproste pripomočke za pomoč pri meritvah višine dreves in za določanje pokrovnosti. Pripomočke smo preizkusili tudi na terenu.

V okviru pedosfere smo se naučili kako določamo sloje prsti, merili smo temperaturo tal, pH prsti, vrednost hranil v tleh, teksturo tal in vsebnost karbonatov.

Razmišljali pa so tudi o raziskovalnih pristopih in o tem, kako GLOBE aktivnosti povezati s podnebnimi spremembami.

Koordinator GLOBE za Slovenijo Zoran Petrov nam je predstavil zelo zanimivo GLOBE spletno stran, na kateri lahko najdete številne podatke o različnih delih narave (hidrosfera, pedosfera, biosfera, atmosfera). Spoznali smo mobilne aplikacije (GLOBE Observer, Data Entry) v katere vpisujemo meritve, ki jih bomo opravljali na terenu.

Ob zaključku srečanja pa je Peter Falcon, koordinator za ozaveščanje o znanosti o Zemlji (JPL, NASA) predstavil, kako sta NASA in program GLOBE povezana, predstavil pa je tudi zelo uporabno spletno stran NASA – Nasino oko.

Srečanje je bilo zelo zanimivo, poučno in predvsem nam je dalo veliko idej, kako projekt izvajati na šoli. Program GLOBE je zagotovo projekt, ki te prisili, da začneš razmišljati izven svojih okvirjev