Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Pridobivanje novih znanj in izkušenj na primerih dobrih praks

Projekt Erasmus+: Pridobivanje novih znanj in izkušenj na primerih dobrih  praks – izobraževanje učencev srednješolskega strokovnega izobraževanja kmetijskih šol.

Od 10. do 13. aprila 2022, smo se nosilec projekta, koordinatorji in člani projekta treh šol, sestali na pripravljalnem sestanku projekta na Biotehnološki šoli » Šumatovac« v Aleksincu.

Sodelujoče šole v projektu so:

  • Biotehniška šola Maribor,
  • Biotehnološka škola »Šumatovac« Aleksinac,
  • Gospodarska škola Čakovec.

Projekt poteka v okviru ključnih aktivnosti Erasmus+ 2 (KA2). Je projekt institucionalnega sodelovanja za  izmenjavo dobrih praks, na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Projekt v okviru ključnih aktivnosti, se nanaša na sodelovanje institucij na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine v državah članicah Evropske unije ali tretjih držav, povezanih s programom, z namenom sodelovanja in pridobivanja novih znanj v kmetijstvu.

V projektu se bodo izvajale enotedenske aktivnosti izmenjave izkušenj in dobrih praks na vsaki  od šol. Sem spadajo posodobitev učnih načrtov, inovativnost metodologije poučevanja ter izboljšanje učnih gradiv, v sodelovanju s šolami, kjer se izvajajo  dobre učne  prakse dijakov na  področju kmetijstva.

Enotedenske aktivnosti, usposabljanja in pridobivanja novi dijakov bodo potekale na vseh treh šolah.

Projektna skupina Biotehniške šole Maribor

Projekt ERASMUS+ – 1. mobilnost dijakov

Dijaki Biotehniške šole Maribor se pripravljajo na projekt mobilnosti Erasmus+ 2021-1-RS01-K210-VET-000032909

Projekt mobilnosti: Pridobivanje novih znanj in izkušenj na primerih dobrih  praks – izobraževanje učencev srednješolskega strokovnega izobraževanja kmetijskih šol.
1. Mobilnost poteka na Biotehnološki školi Aleksinac od 15. do 21.5.2022. Ekipa Biotehniške šole Maribor se že intenzivno pripravlja na pridobivanje novih znanj in izkušenj.
Obravnavani modul mobilnosti: Hidroponska pridelava jagod v kontroliranih pogojih z IKT upravljanjem.
Projekta mobilnosti se bo tokrat udeležilo 7 dijakov + 2 profesorja.
Bogdana Vratanar
Marija Kolmanič Bučar