Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Dijaki GLOBE v akciji

Na Biotehniški šoli Maribor smo se odločili, da bomo z dijaki 2. letnika programa naravovarstveni tehnik v projektu GLOBE merili različne parametre v Vinarskem potoku. Meritve opravljamo 1x tedensko na dveh različnih lokacijah. Zanima nas v kakšnem stanju je potok glede onesnaženosti. Skozi leto bomo preverjali ali je potok izpostavljen onesnaževanju in kdo bi lahko bil potencialni onesnaževalec. Na izbranih lokacijah merimo temperaturo zraka, temperaturo vode, vsebnost kisika, pH potoka, električno prevodnost, ki je pokazatelj onesnaženosti vode in vsebnost nitratov v vodi.  Podatke merimo po naprej določenih protokolih, ki veljajo za vse sodelujoče šole po svetu. Na ta način lahko pridobljene rezultate primerjamo med sabo. Podatke vnašamo v aplikacijo projekta GLOBE, kjer so vidni vsem zainteresiranim ljudem. Pred začetkom meritev smo morali popisati vse kar obdaja izbrano lokacijo potoka (cesta, most, hiše, drevesa …) glede na strani neba.