Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Projekt E-trajnostna kmetija

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu so v projektu »VIDEO NAVODILA ZA POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI IN UČINKOVITEJŠI PRENOS ZNANJA O VAROVANJU OKOLJA NA KMETIJAH (e-trajnostna kmetija) pripravili kratka animirana video navodila vezana na varovanje vode, tal, varstva rastlin in biodiverzitete.

VAROVANJE POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA

1. Vodna dovoljenja in namakanje

 

 

 

 

 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=OrSycfOYyGA

2. Varovalni pasovi ob vodotokih

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=HlHp6M82jSE

3. Skladiščenje in uporaba mineralnih gnojil

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=Ab2faUTUrfo

4. Začasno skladiščenje hlevskega gnoja

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=01SRGFh4b8M

ZAŠČITA RODOVITNOSTI TAL

1. Pomen kolobarja

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=0T6v0SSZm48

2. Pomen dosevkov in ozelenitve tal

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=GU7rdnrnIcI

3. Rokovanje z žetvenimi ostanki

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=0x2XvKpghzY

VARSTVO RASTLIN

1. Varna raba fitofarmacevtskih sredstev

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=EC6w_NkdFT8

2. Shranjevanje fitofarmacevtskih sredstev

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=9dhGmOD60BM

3. Čiščenje škropilnih naprav

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=gNr5TQCiX0o

4. Nevarni odpadki iz kmetijstva

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=GjJKsC8fI34

OHRANJANJE BIODIVERZITETE IN SKRB ZA OPRAŠEVALCE

1. Pomen in vloga mejic

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=lwdOCVGf2G8

2. Oskrba vinogradniških tal

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=NBcXj9zCzqE

3. Invazivne rastline

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=u7MNzOGO3lo