Search
Close this search box.

Deli z drugimi

ERASMUS+ Pridobivanje novih znanj in izkušenj

Naslov projekta: ERASMUS+ PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ IN IZKUŠENJ NA PRIMERIH DOBRI PRAKSE IZOBRAŽEVANJE UČENCEV SREDNJEŠOLSKEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH ŠOL. 2021-1-RS01-K210-VET-000032909

Področje malih partnerstev strokovnega izobraževanja in usposabljanja KA210-VET

AKTIVNOSTI 2. MOBILNOSTI PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU  UČENCEV IN UČITELJEV NA GOSTUJOČI ŠOLI: BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR; SLOVENIJA

Praktični pouk – modul : PRIDELAVA IN PREDELAVA GROZDJA, OSNOVE KLETARSTVA

Čas učne aktivnosti  dijakov in učiteljev: od 25. 9. 2022 – 1. 10. 2022

Cilji projekta, ki bodo izvedeni na Biotehniški šoli Maribor:

Izmenjava znanj, spretnosti in izkušenj s primeri dobrih praks pri izobraževanju dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju med partnerskimi državami kmetijskih šol.

Partnerske šole in število udeležencev v programu aktivnosti na gostujoči šoli ( Biotehniška šola Maribor):

  • Biotehniška šola Maribor, Slovenia, 7 učencev in 2 učitelja,
  • Gospodarska škola Čakovec, Croatia, 7 učencev in 2 učitelja,
  • Poljoprivredna škola Šumatovac- Aleksinac, Serbia, 7 učencev in 2 učitelja.

 

UČNE VSEBINE Praktični pouk – modul : PRIDELAVA IN PREDELAVA GROZDJA, OSNOVE KLETARSTVA, Biotehniška šola Maribor :

Pri izmenjavi  znanj, spretnosti in izkušenj s primeri dobrih praks pri izobraževanju dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju med partnerskimi državami kmetijskih šol smo določili učne  vsebine in področja dobrih praks ki jih bo izvajala vsaka od šol. V projektu se izvajajo tri enotedenske aktivnosti izmenjave izkušenj in dobrih praks na vsaki  od šol. Sem spadajo posodobitev učnih načrtov, inovativnost metodologije poučevanja ter izboljšanje učnih gradiv, v sodelovanju s šolami, kjer se izvajajo  dobre učne  prakse dijakov na  področju kmetijstva.

Dijaki in učitelji se bodo izobraževali in usposabljali   v času druge enotedenske izobraževalne mobilne aktivnosti na Biotehniški šoli Maribor pri modulih Pridelava in predelava grozdja ter Osnove kletarstva. Pri praktičnem pouku , se bodo dijaki in učitelji usposabljali in seznanili z sodobnimi pristopi pridelave in predelave grozdja v vinogradništu in vinarstvu. Predvsem pa z  aktualnimi sezonskimi opravili  v tem času in sicer s spoznavanjem sort, spremljanjem dozorevanja grozdja in s trgatvijo  v šolskem vinogradu pri praktičnem pouku.

Grozdje pridelano v šolskih vinogradih predelamo v šolski kleti. Dijaki se bodo v času usposabljanja  pri praktičnem pouku, seznanili s predelavo grozdja, pripravo mošta na alkoholno vrenje, kontrolo alkoholnega vrenja ter nego  in stekleničenjem vin ter mikrovinifikacijo. Spoznavali bodo različne tehnologije predelave belega in rdečega grozdja ter pridelavo penečega vin po klasičnem postopku. V šolskem vinarskem laboratoriju bodo izvajali osnovne analize vina.

Praktični pouk v času projekta, bo potekal v šolskih nasadih in odlično opremljenih specializiranih učilnicah šole, kot so:

  • vinogradi Biotehniške šole Maribor,
  • vinska klet s polnilnico, sušilnica sadja, kisarna in žganjarna
  • šolski vinarski laboratorij
  • degustacijski prostor za ocenjevanje vin

 

V računalniški učilnici se bomo seznanili z uporabo IKT tehnologije na strokovnem področju.

Dijaki in učitelji bodo v času izobraževalnih aktivnosti  v šolskih vinogradih in sortimentu spremljali dozorevanje grozdja, določali čas trgatve in izvajali trgatev. Seznanili se bodo s sodobno vinogradniško mehanizacijo. V sodobno opremljeni šolski kleti bodo spoznavali predelavo grozdja, pripravo mošta, alkoholno vrenje, nego in stekleničenje vina, tehnologijo pridelavo belega, rdečega in penečega vina. V šolskem vinarskem laboratoriju pa bomo izvajali osnovne analize vina.

Predstavili bomo pomen povezovanja s strokovnimi službami, kjer se bomo udeležili predavanj.

Seznanili se bodo s pomenom podjetništva in trženja novo nastalih uspešnih podjetij, ki prinašajo samozaposlitvene možnosti v Sloveniji in v EU.

Pripravili bomo delavnice o multikulturalnosti in  medsebojnega spoznavanja dijakov, predstavitev šol,  jezikovne in kulinarične značilnosti ter tradicijo posameznih držav.

Izobraževanja in usposabljanja bodo potekala v obliki predavanj, ogledov, laboratorijskega dela, terenskega dela ter praktičnega pouka.

Dijakom in učiteljem bo posredovano učno gradivo, brošure, letak in posredovana gradiva s predavanj.

Na koncu usposabljanj in izobraževanj dijaki prejmejo Evropass potrdilo.

LETAK O PROJEKTU

za    ERASMUS+ TEAM mobilnost ZAPISALA: Marija Kolmanič Bučar