Deli z drugimi

Fotografski krožek in razstava v šolski avli v pritličju šole

V začetku jeseni ponovno načrtujemo postavitev razstave fotografij VAS dijakov/inj Biotehniške šole Maribor. Vabim Vas, da se pridružite v čim večjem število, s čim več poslanimi fotografijami. Izbranih bo približno 50 fotografij, ki se bodo razstavile po panojih v velikosti min. 20×30 cm in do max. 45x50cm. Dijake/inje opozarjam naj bodo pozorni na ločljivost fotografij, saj premajhna ločljivost ne omogoča razvijanje fotografij večjega formata.

Tokratni temi za razstavo sta GOZD in ARHITEKTURA.

GOZD – bujnost in barvitost gozda, izjemna drevesa, stara drevesa, eksotična drevesa, pragozd, porušena drevesa, goloseki.

ARHITEKTURA – izjemne zgradbe iz različnih zgodovinskih in umetnostnih obdobju pri nas in po svetu, središča mest, cerkve in gradovi, mostovi in viadukti, športni objekti itd.

Vse fotografije morajo biti vaše in ne vzete s spleta. Fotografije posnemite predvsem v vašem dopustniškem času in jih pošljete na naslov drago.jakopin@bts.si ali po e-asistentu (sporočila), do najkasneje 1. oktobra 2023.

ŠE ENKRAT VABLJENI IN NE BOJTE SE POSLATI VAŠE IZDELKE. Razstava je namenjena predvsem vaši prezentaciji in osvežiti ter polepšati avlo za vas, kakor za ostale obiskovalce. Razstavljalci/ke imate priznanih  do 6 ur za interesne dejavnosti – PROSTO IZBIRO.

Maribor, 10.5. 2023

Pripravil: Drago Jakopin, prof. ŠVZ