Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Tekmovanje EKOKVIZ

Na šoli bomo tudi letos organizirali šolsko tekmovanje z naslovom EKOKVIZ. Tema letošnjega tekmovanja je Energetsko-podnebna pismenost. Šolsko tekmovanje je predvideno za 8. 12. 2023. Gradivo najdete na povezavi:

GRADIVO ZA EKOKVIZ

VPRAŠANJA ZA VAJO

Za tekmovanje se lahko prijavite pri profesorjih Vesni Pirnat in Simonu Gračnerju.

CILJI:

  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.

 

AKTIVNOSTI:

TEMA  za šolsko leto 2023/2024: ENERGETSKO-PODNEBNA PISMENOST

  • Energetsko pismenost izraziteje izpostaviti srednješolcem in mentorjem.
  • Povezati energetsko-podnebne izzive z družbenimi, okoljskimi, ekonomskimi, tehnološkimi in drugimi izzivi trajnostnega razvoja.
  • Poudariti in izpostaviti vlogo mladih pri uresničevanju energetsko-podnebnega prehoda Slovenije.

Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, na naši šoli v dveh kategorijah:

  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)

 

POTEK TEKMOVANJA:

ŠOLSKO: Dijaki rešujejo test preko spletnega mesta Ekokviza 2023/2024, na katerem je možno najvišje število točk 40.

75 dijakov iz vsakega nivoja  izobraževanja (SPI, SSI/PTI) iz cele Slovenije se uvrstijo na državno  tekmovanje v ekoznanju.

DRŽAVNO: Na državnem tekmovanju dijaki rešujejo test preko spleta, vsaka kategorija zase. Državno tekmovanje bo potekalo preko spleta na izbrani  srednji šoli (šola še ni izbrana).

Simon Gračner