Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Tabela krožkov – nosilec, naslov in prosta mesta

Zap. Št. Nosilec/ka krožka Naslov krožka Št. prostih mest Predvidena cena
1 Sandra Gostič, Jasna Klasinc, Monika R. Bračko Kulturno umetniško druženje na BTŠ 30 /
2 Jasmina Ročenović Konjeniški krožek (privolitev staršev) 5 15€ na dan
3 Nataša Pukšič, Nina K. Štrucl, Klementina Perko Zdrav življenjski slog – različni športi 30 Pribl. 17€
4 Erna Tramšek, Tomaž Tramšek Sprejmeš izziv – čistilne akcije po MB 20 /
5 Natalija Juhart Brglez Likovna delavnica 10 10€
6 Vesna Pirnat Ornitološki krožek 10 Do 50€
7 Urška Kasenburger Joga, izdelava čestitk, družabne igre (Activity) 10 /
8 Helena Slivnjak Ramuta Naravoslovni Krožek – obnovljivi viri energije 15 20€
9 Romana Šuman, Lea Oblak, Maja Juričinec Izlet na Dunaj in ZOO, delavnice na šoli do 47 55€; 20€ akontacija
10 Jolanda Ziherl Sajko Čuječnost in interaktivne igre 10 /
11 Darja Juvan Pastirk, Branka Malinger Dobrobit živali 20 /
12 Kristina Dolinar Pavlič Lovsko gozdarski tabor 10 100€
13 Natalija Toplak Izrezovanje buč, praženje semen … 10 Max. 10€
14 Marija Kolmanič Bučar Aranžersko floristični krožek 10 /
15 Ines Goger Slikanje v akvarelu 10 6€
16 Tanja Matjašič Dijaški gledališki abonma 20 38-44€

Ime krožka: ORNITOLOŠKI KROŽEK

MENTORICA: Vesna Pirnat

VSEBINA:

 • spoznati različne vrste ptic in njihov življenjski prostor,
 • popis ptic z metodo neposrednega štetja,
 • popis lastnosti opazovanih ptic,
 • izdelava in nameščanje gnezdilnic in krmilnic ter njihovo vzdrževanje,
 • krmljenje ptic pozimi,
 • sodelovanje pri naravovarstvenih delovnih akcijah,
 • spletna predavanja o pticah,
 • demonstracija obročkanja,
 • izleti (Ptujsko jezero, Ormoške lagune, Rački ribniki…).

SKUPNO ŠT.UR: 40

KRAJ IZVEDBE: šolski park, mestni park, Mariborski otok

ČAS IZVEDBE: 11. – 13. 9. 2024 in čez celo šolsko leto)

 

Ime krožka: Čuječnost in interaktivne igre (Spoznavam sebe in druge skozi igro)

Ime in priimek nosilca/ev aktivnosti: Jolanda Ziherl Sajko

Kraj Izvedbe: šola, razred , okolica šole, park

 • Posebnosti (psihosocialne-interaktivne igre niso računalniške igre ampak spoznavamo dinamiko komunikacije in samozavedanja, dinamiko izražanja čustev in argumentov, dinamika sodelovanja, dinamiko zavedanja in kreativnosti itd. skozi igro)
 • Morebitni stroški ( velik plakati, flomastri , barvice , krede cca 50-100 e)
 • Omejitev števila udeležencev (15glede na psihosocialno dinamiko iger )
 • Prihod/odhod – pride vsak zase  v šolo cca od 8.00 do 12.00

 

DIJAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA SNG s spremljevalnimi dejavnostmi

Nosilec aktivnosti:  Tanja Matjašič

 • mentorica gledališkega abonmaja Slovenskega narodnega gledališča Maribor na BTŠ.
 • vrsta aktivnosti: ogled predstav SNG: OPERA / BALET  ali DRAMA
 • kraj dogajanja:  Slovensko narodno gledališče Maribor (ogled predstav, skupni voden obisk SNG)  in Biotehniška šola (pripravljalna srečanja v tednu pred posamezno predstavo ter vsebinska srečanja po predstavah).
 • trajanje:  18 ur

Uvodno srečanje za seznanitev z dejavnostmi, izbira abonmaja DIJAŠKI OPERA / BALET ali DIJAŠKA DRAMA, skupni voden ogled SNG in njegovega delovanja, priprave na vsebine posamezne predstave ter analiza ogledanih predstav.

Posamezen abonma zajema 4 predstave v SNG v sezoni 2024/2025 in se izvaja med novembrom 2024 in majem 2025.

 • potrebni rekviziti in oprema: dijaška ABONMAJSKA KARTICA za sezono 2024/2025, ki se vplačajo izključno pri mentorju gledališkega abonmaja na posamezni šoli
 • stroški: DIJAŠKI ABONMA OPERA/BALET ca. 44,-  (4 predstave)  DIJAŠKA DRAMA ca. 38,- evrov (4 predstave).
 • število dijakov: do 30

Dijaki  pridejo na večer predstave v SNG Maribor v lastni režiji.

Z vsemi podrobnostmi in vsebinami bodo prijavljeni dijaki seznanjeni na uvodnem srečanju, v sredo 11.9.2024 ob 9. uri v učilnici 4.  Ostale aktivnosti se bodo izvajale tekom šolskega leta glede na gledališki program.

 

Ime in priimek nosilca/ev aktivnosti: Maja Juričinec, Lea Oblak, Romana Šuman

Vrsta aktivnosti: Ogled ZOO Dunaj in delavnice

 1. dan: Ogled ZOO Dunaj (se šteje za 2 dneva ID) 11. ali 12. 9. 2024 –

odvisno od vremena

 1. dan: delavnice – v šoli
 • izdelava kozmetičnih izdelkov
 • origami – umetnost zgibanja papirja in/ali tangrami
 • žebljički in nitke

 

 • Posebnosti (oprema, pripomočki ipd.): dijak prinese na delavnico žebljički in nitke svoje kladivce in (barve) nitke
 •  Morebitni stroški (cena aktivnosti, prevoz ipd.): prevoz in vstopnina (Dunaj) ter stroški delavnic: 50 – 55 €
 •  Omejitev števila udeležencev (argumentirano, saj ga lahko ne upoštevam, če ne zadostuje realnim kriterijem): max 47 dijakov
 • Opomba: dijak ob prijavi plača 20 € akontacije in si zagotovi mesto na avtobusu

 

INTERESNA DEJAVNOST – LOVSKO GOZDARSKI TABOR

ČAS: 11-13.9.2024

 • vrsta/e aktivnosti: Spoznavanje dela gozdarja in lovca, spoznavanje lovske in gozdarske opreme,  spoznavanje življenjskega okolja divjadi, opazovanje divjadi, biotehniška dela v lovišču, priprava jedi iz divjačine in gozdnih sadežev
 • kraj dogajanja: Lovska koča in lovišče Lovskih družin Podvelka in Puščava
 • trajanje: 11-13.9.2024
 • potrebni rekviziti in oprema: osebna oprema, spalna vreča, ustrezna oblačila in obutev za delo na terenu
 • stroški: 100 €
 • morebitne posebnosti: Organiziran bo prevoz do koče. Dijaki dva dni v koči prespijo, v koči si tudi sami v okviru vsebin tabora pripravljamo obroke. V dejavnost se lahko vključi največ 15 dijakov.

 

 

Ime in priimek nosilca aktivnosti: Natalija Toplak

Vrsta aktivnosti: izrezovanje buč, praženje bučnih semen, kuhanje bučne juhe, peka peciva..

Kraj Izvedbe: sušilnica/žganjarna

Posebnosti (oprema, pripomočki ipd.): noži, žlice, vedra, ponev, lonec,  buče, bučna semena…

Morebitni stroški (cena aktivnosti, prevoz ipd.): max 10 evrov

Omejitev števila udeležencev: maksimalno 15 učencev

Prihod/odhod : vsak zase

 

 

Ime krožka: Naravoslovni krožek

Ime in priimek nosilca/ev aktivnosti: Helena Slivnjak Ramuta

Vrsta aktivnosti:

Prvi dan: sreda, 11. 9. 2024

Obnovljivi viri energije

 1. delavnica: Obnovljivi viri energije z didaktičnim pripomočkom in dialog o okoljski problematiki.
 2. delavnica: Sam naredim tehtnico in jo umerim s pomočjo Lego sistemov.
 3. delavnica: Sam si izdelam svoj zvočnik in se naučim o zvoku.
 4. delavnica: Kako se obnašam v opitem stanju?

Dolžina delavnice je 45 minut.

Delavnice bodo organizirane z zunanjimi izvajalci. Izvajalci pridejo na šolo in izvajajo delavnice z dijaki na šoli.

Minimalno število dijakov za izvedbo je 15.

Delavnice bodo izvajali mentorji iz Centra eksperimentov Maribor.

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor,so.p

Zagrebška 18

2000 Maribor

www.ektc.si

Drugi dan: četrtek, 12. 9. 2024

Rastline in rastlinska barvila – praktična delavnica

Voden ogled vrta – Botanični vrt Univerze v Mariboru, ki je sestavljen iz sprehoda po vrtu in s poudarkom na praktičnih delavnicah. Delavnice se nanašajo na praktično uporabo rastlin, v tem primeru izdelujemo rastlinska barvila. Dijaki se seznanijo s preprostimi tehnikami uporabe rastlin v namene barvanja in si z barvili potiskajo knjižno kazalko, ki jo nesejo domov.

Program traja od 9.00 do 12.00 za tem sledi samostojen in individualen ogled ali skupinski ogled in druženje z udeleženci delavnic.

Dijaki spoznavajo rastline, zasaditve in spoznavajo biotsko pestrost rastlin.

Tretji dan: petek, 13. 9. 2024

Divje užitne rastlin

Spoznavanje divjih in uporabnih rastlin na šolskem posestvu (park, sadovnjak, vinograd …).

Dijaki spoznajo in se naučijo uporabljati divje rastline v kulinariki, samozravljenju in kot pomoč vrtnarjenu na vrtu.

Izdelajo herbarij uporabnih divjih rastlin.

Si pripravijo napitek ali namaz iz divjih rastlin.

Kot zaključek tridnevnih delavnic sledi evalvacija, poročilo in kratka prestavitev vtisov kandidatov, dijakov, udeležencev delavnic, krožka naravovarstvo.

Cilj krožka:

 • nadgraditev učnih vsebin iz naravoslovja,
 • pridobitev nova znanja iz naravoslovja,
 • medpredmetno povezovanje,
 • krepitev socialnih veščin,
 • druženje in spoznavanje novih znanj in veščin.

Kraj Izvedbe

BTŠ šola – dva dni, en dan Botanični vrt Univerze v Mariboru.

 • Posebnosti (oprema, pripomočki ipd.):

Za sredo, 11. 9. 2024, se rezervira večjo učilnico, na primer učilnico 13. Izvajalec delavnic naproša za učilnico, ki bo namenjena delavnice cel dan (od 8.00 do 14.00).

Za petek, 13. 9. 2024, se rezervira večjo učilnico v kateri bodo dijaki cel dan (od 8.00 do 14.00).

Morebitni stroški (cena aktivnosti, prevoz ipd.)

Cena delavnice – obnovljivi viri energije je 12 eur/dijaka.

Cena ogleda Botaničnega vrta Univerze v Mariboru in delavnice rastlinska barvila in izdelki iz njih (kreativna delavnica)

Cena za program  Botanični vrta Univerze v Mariboru in delavnica je 3,5 evra po dijaku za vstopnino in 75 evrov za vodenje. To je skupni strošek skupine za 20 dijakov. Če je skupina večja od 20 dijakov se strošek vodenja poviša.

Cena na dijaka 8 evrov.

Skupen strošek na dijake je 20 evrov.

Strošek dijaka je tudi prevoz do botaničnega vrta in vrnitev domov v lastni režiji dijaka (predlagam mestni avtobus).

Omejitev števila udeležencev: Minimalno število dijakov je 15 (pogoj zunanjega izvajalca) Maksimalno število je 20 (pogoj zunanji izvajalec). To so priporočila izvajalcev. V botaničnem vrtu se cena vodejna skupine nad 20 dijakov poviša. Menim, da je treba upoštevati normative za skupine (delavnica, praktični pouku).

Prihod/odhod – Prihod in odhod v botanični vrt si dijaki uredijo sami (mestni avtobus).

Maribor, 18. 4. 2024

Zapisala: Helena Slivnjak Ramuta

 

Kulturno umetniško druženje na BTŠ

 Ime in priimek nosilca/ke aktivnosti: Jasna Klasinc, prof., Sandra Gostič, prof., Monika Rubin Bračko, prof.

Vrsta aktivnosti (kratek opis): Načrtovali bomo scenarije za kulturne dogodke, ki bodo potekali skozi vse šolsko leto. Dijaki boste pri tem aktivno sodelovali, predlagali vsebino programa in na dogodkih tudi nastopali.

Vključili bomo tudi vaše literarne in druge umetniške prispevke, ki bodo nastajali na naših srečanjih ali v vašem prostem času.

Kraj aktivnosti: Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

Čas aktivnosti: 11. – 13. 9. 2024 in dodatno še pred vsakim dogodkom

Predvideni stroški/cena:

Stroškov ni

Predvideno število udeležencev: 45

 

ARANŽERSK0 FLORISTIČNI KROŽEK

MENTOR KROŽKA: Marija Kolmanič Bučar

VSEBINA OZ. CILJI: IME PROGRAMA: ARANŽERSK0 FLORISTIČNI KROŽEK                                                                                                 

Nosilec programa: Marija Kolmanič Bučar

Cilji programa, dijak(-inja):

 • razvija oblikovalsko mišljenje, likovni spomin in ustvarjalnost v aranžerstvu in floristiki,
 • razvija opazovanje in predstavljivost,
 • razvija veselje do oblikovanja, kreativnega razmišljanja in kritičnega vrednotenja lastnih del,
 • razvija likovno govorico in osebno risbo,
 • izoblikuje čut za oblikovalske vrednote,
 • izoblikuje čut za barve in barvne kombinacije,
 • zna uporabljati sodobna informacijska sredstva za iskanje informacij na modnem področju,
 • razvija sposobnost za analitično uporabo modnih smernic pri oblikovanju,
 • osvoji sodobne tehnike vzorčenja in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • postopno in samostojno razvija sistem določanja oblikovalske strategije pri načrtovanju kolekcij za različne ciljne skupine,
 • postopno razvija zmožnost samostojnega oblikovanja in predvidevanja za realizacijo ideje,
 • izoblikuje občutek za pravilno izbran material glede na model.

Vsebina programa:

 • aranžiranje prostrov s cvetjem in zelenjem,
 • aranžiranje šolske avle,
 • izdelava prostorskih dekoracij,
 • izdelava aranžmajev in vezalskih izdelkov glede na namen in priložnost,
 • izdelava nakita, korsažev.

 

Način izvajanja programa: Aranžersko-floristične delavnice bodo izvedene v obliki delavnic v šolski aranžerski delavnici in v šolskih prostorih.

Pogoji: Čut za umetnost, barve in estetiko, oblikovanje.

Število udeležencev: do 10

Materiali, pripomočki: Material potreben za izdelavo izdelkov in dekoriranje prostorov zagotovi šola 200,00 eur

SKUPNO ŠTEVILO UR: do 24 ur

KRAJ IZVEDBE: Aranžerske delavnice bodo v obliki delavnic v šolski aranžerski delavnici in v šolskih prostorih

ČAS IZVEDBE: september 2024

ŠT. DIJAKOV (ime in priimek, razred, program): skupina do 10 dijakov.

MENTORICA KROŽKA: Marija Kolmanič Bučar

 

TEMA: Šport in zdrav življenjski slog

IZVAJALKE RAZPISANE DEJAVNOSTI: Nataša Pukšič, Klementina Perko, Nina Klobasa Štrucl

AKTIVNOSTI: TENIS , ODBOJKA, ORIENTACIJSKI POHOD – (KORUZNI LABIRINT)

KRAJ DOGAJANJA: Fontana- Koroška cesta 172, Koruzni labirint: Ledina 3

TRAJANJE: 18 ur

REKVIZITI/OPREMA: tenis lopar, športna oblačila in obutev

STROŠKI: približno 17 eur

 

INES GOGER

 • vrsto/e aktivnosti: Slikanje v akvarelu (spoznavanje različnih tehnik)
 • kraj dogajanja: Šola, učilnica
 • trajanje: 11.–13. 9. 2024
 • potrebni rekviziti in oprema: akvarelni papir, akvarelni čopiči, vodenke ali prave akvarelne barve, lončki za vodo, papirnate brisače, papirnati lepilni trak, sušilec za lase, bela barvna paleta ali bel keramični plitev krožnik, svinčnik, radirka
 • stroški: akvarelni papir, papirnate brisače 6 €,
 • morebitne posebnosti: Čopiče in barve dijaki prinesejo sami. Željeno je, da so čopiči akvarelni. Barve naj prinesejo svoje in sicer vodenke. Na šoli dobite tudi tudi prave akvarelne barve in si jih boste lahko izposodili. Dijaki/nje imajo s seboj tudi telefone.
 • Število udeležencev/k: 15

 

Ime in priimek nosilca/ev aktivnosti: Urška Kasenburger

Vrsta aktivnosti:

 1. dan: družabna igra Activity (ugibanje pojmov s pantomimo, risanjem) 2. dan: joga, 3. dan: izdelava novoletnih voščilnic in okraskov
 • Kraj Izvedbe: šola. Joga mora potekati v učilnici 13, ostali dve aktivnosti v učilnici 19
 • Posebnosti (oprema, pripomočki ipd.): igra Activity (vsak 4. dijak), podloge za jogo (vsi), barvice, vodene barvice (vsi)
 • Morebitni stroški (cena aktivnosti, prevoz ipd.): ni predvidenih stroškov
 • Omejitev števila udeležencev (argumentirano, saj ga lahko ne upoštevam, če ne zadostuje realnim kriterijem): 15 dijakov (predvsem pri jogi je težava s prostorom)
 • Prihod/odhod – vsak zase

 

Simon Gračner, Natalija Horvat*

Vrsta aktivnosti (ime): Jesenski naravovarstveni tabor na Mozirski koči 2024

Cilji aktivnosti:

 • S pomočjo doživljajskega vodenja spoznati področje Mozirske planine,
 • spoznati alpski vrt na Golteh in njegovo biotsko pestrost,
 • prisluhniti zvokom gozda,
 • izvajati monitoring gozda,
 • spoznati delo gozdarja na terenu,
 • se sprehoditi do vrha Smrekovca ….

Kraj Izvajanja aktivnosti: Mozirska planina

Čas izvajanja aktivnosti (pričetek in konec): 11. 9. do 13. 9. 2024

Cena: 140 evrov (bivanje, hrana, plačilo strokovnjakov)

Prihod/odhod na/s kraja aktivnosti: šola

Potrebna oprema: obutev primerna za terensko delo, oblačila primerna vremenski napovedi

Druge posebnosti ali zahteve: prijavi se lahko max. 16 dijakov.

 

*  Simon Gračner + Natalija Horvat – Naravovarstveni tabor, Mozirska koča; dijaki/nje ste  že prijavljeni in se ni potrebno vpisovati(16 udeleženk/cev)

 

Sarajevo z Banja Luko, Konjicem in Mostarjem **

Na tem potovanju v Bosno in Hercegovino si bomo ogledali mesto Jajce, Travnik, Sarajevo, Titov bunker v mestu Konjic, Jablanico in Mostar. Poskrbeli bomo, da vam bo ostalo v zelo lepem spominu.

 • Program: Sarajevo z Banja Luko, Konjicem, Mostarjem
 • Trajanje, prevoz: 4 dni, avtobus
 • Termin potovanja: 11.-14.september 2024
 • Čas in kraj odhoda: 04.00 h

 

1.dan / Izhodiščni kraj –Banja Luka – Jajce – Travnik – Sarajevo

Potovanje v Sarajevo bomo začeli v jutranjih urah. Po vožnji mimo Hrvaške, bomo začeli s spoznavanjem Republike Srbske; spoznali bomo Banja Luko, drugo največje mesto BiH in glavno mesto Republike Srbske, kjer se bomo sprehodili po mestu in namenili nekaj časa za ugodne nakupe na znameniti tržnici.   Podali se bomo proti mestu Jajce. Le-to je zgrajeno na kraju, kjer se reka Pliva po čudovitih slapovih izliva v reko Vrbas. Po dolini bomo mimo Dolnjega Vakufa prispeli do naslednjega slikovitega mesteca Travnik. Domačini menijo, da je Travnik ostal kot na pol odprta knjiga, kjer se na vseh straneh kot narisani razprostirajo številni zgodovinski spomeniki. Tu bomo postali ob slikovitem izviru Plava voda, ki je obdan z restavracijami, stojnicami. V nadaljevanju potovanja pa se bomo vozili po dolini reke Bosne ter prispeli do Sarajeva – glavnega mesta države BIH. Sledila bo namestitev v hotelu, večerja. Nočitev.

2. dan / Sarajevo

Po zajtrku se bomo zapeljali do izvira reke Bosne, nato pa do znamenitega zdraviliškega trga v centru predela Ilidže, kjer bomo videli začetek znamenitega drevoreda platan kot tudi hotel, kjer sta zadnjo noč preživela prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova žena Sofija. Z vtisi iz časa vojne se bomo odpravili še do mesta, kjer je padel novinar mladine Ivo Štandeker. Povzpeli se bomo na stolpnico Avaz in opazovali panoramo mesta. Po tako imenovani Aleji Smrti se bomo zapeljali na Tranzit, od koder se nam bo mesto odprlo kot na dlani. Na panoramski vožnji bomo videli Kozji most, Mestno knjižnico, Baščaršijo, stadion Koševo in dvorano Zetra, Marijin dvor, dvorano Skenderija…Z dvigalom se bomo povzpeli na Avazovo stolpnico, visoko 170m. Po prostem času za kosilo na Baščaršiji sledi ogled le-te, katera je polna uličic z majhnimi trgovinicami, kjer obrtniki izdelujejo predmete iz bakra, srebra, usnja in lesa. Mogočne džamije, medrese, bezistani, imateri, katoliška katedrala, pravoslavna cerkev, stavbe secesijskega obdobja ob reki Miljacki pripovedujejo svoje zgodbe. Sledila bo bogata večerja z živo glasbo v narodni restavraciji v centru starega mestnega jedra. V hotel se bomo vrnili s sarajevskim tramvajem.

3. dan / Sarajevo – Konjic – Jablanica – Mostar

Po zgodnjem zajtrku se bomo začeli preko Ivan Planine in po obronkih Bijelašnice spuščati do ene najlepših sotesk, ki jo je skozi skale planin utrla reka Neretva. Ustavili se bomo v Konjicu, kjer bomo obiskali znameniti Titov bunker, največjo investicijo JLA. Pot bomo nadaljevali do Jablanice, kjer si bomo ogledali porušen most iz časa bitke na Neretvi. Pot bomo nadaljevali do izvira reke Bune, ki se nahaja samo 12 kilometrov od mesta Mostar. Reka Buna izvira izpod 200 metrov visokega klifa. Izvir je tako močan, da takoj ustvari deročo reko, pravo mojstrovino narave in spada po moči med najmočnejše kraške izvire v Evropi. Voda je resnično kristalno čista in bogata z rečno postrvjo. Sledila bo vožnja do Mostarja, kjer se bomo sprehodili po mestnem jedru. Po prostem času se bomo nastanili v hotelu. Večerja in nočitev.

4. dan / Mostar – Makarska – Slovenija

Zajtrk v hotelu. Nato se ob reki Neretvi odpeljemo do zgodovinskega orientalsko-mediteranskega mesteca Počitelj. Sprehod po izredno ohranjeni slikoviti utrdbi nas bo navdušil Vožnja proti Makarski rivieri. Prost čas za kopanje in popoldanski odhod proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah.

Obvezen potovalni dokument: veljavna osebna izkaznica ali potni list.

Priporočamo, da si uredite dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini pri zavarovalnici Sava ali katerem drugem ponudniku.

Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo v agencijiali na www.oliver-turizem.si

** Drago Jakopin + spremljevalci  (Rok Štibler, Boštjan Lampret, Mojca Dominik, Maja Belič) – Ekskurzija v Bosno; dijaki/nje ste že prijavljeni in se ni potrebno vpisati (72 udeleženk/cev)

 

NATALIJA JUHART BRGLEZ

 Vrsta aktivnosti (ime): LIKOVNA DELAVNICA

Kraj Izvajanja aktivnosti:

Biotehniška šola Maribor, učilnica 17, okolica in obisk Umetnostne galerije Maribor

Čas izvajanja aktivnosti (pričetek in konec):

Likovna delavnica bo potekala v času interesnih dejavnosti (3 dni) v septembru – v trajanju 18 ur v drugem tednu septembra 2024 (11. – 13. 9.).

Prihod/odhod na/s kraja aktivnosti:

Najprej se bomo dobili v Umetnostni galeriji Maribor in si ogledali aktualno razstavo ter imeli vodstvo in delavnico tam. Slednje pa bomo nadgradili še z ustvarjanjem v prostorih šole oziroma v njeni okolici (če bo lepo vreme smo lahko tudi na prostem in ustvarjamo zunaj).

Potrebna oprema:

Dijaki potrebujejo zaščitna ali stara oblačila, saj bomo slikali s slikarsko barvo oziroma akrili, ki jih ni možno sprati z oblačil.

Dijaki lahko s sabo prinesejo svoje čopiče, likovni material s katerim radi ustvarjajo ali pa se prepustijo delavnici, kjer bomo preizkusili dve zanimivi tehniki slikanja.

Stroški: 10 EUR

Druge posebnosti ali zahteve:

resnost in odgovorno obnašanje, da bo obisk galerije ter izkušnja slikanja na prostem prijetna.

 

KROŽEK 2024/25

 IME KROŽKA: Dobrobit živali

 1. MENTORICI KROŽKA: DARJA JUVAN PASTIRK, BRANKA MALINGER
 2. VSEBINA OZ. CILJI: priprava izdelkov za šolski bazar, izdelava plakatov in drugih vsebin na temo dobrobit živali, urejanje šolskega vivarija, obisk azila za živali ali društva za zaščito živali
 3. SKUPNO ŠTEVILO DIJAKOV: 30
 4. KRAJ IZVEDBE: šola, šolski vivarij, azil
 5. Trajanje: 3 dni (11. – 13. 9. 2024)
 6. Stroški: avtobus do azila (javni promet)

 

Ime in priimek nosilca/ke aktivnosti: Erna TRAMŠEK, Tomaž TRAMŠEK

Vrsta aktivnosti (kratek opis):

Krožek SPREJMEŠ IZZIV

Čistilne akcije po različnih lokacijah

Kraj aktivnosti:

BTŠ Mb z okolico, Mestni park, Mariborski otok, različne lokacije po Mb in okolici.

Potrebni rekviziti in potrebna oprema:

Primerna oblačila in obutev.

Predvideni stroški/cena:

Brez stroškov.

Prihod / odhod: Vsak dan se dobimo pri šoli in si izberemo destinacijo glede na vremenske razmere.

Posebnosti: V primeru dežja potekajo aktivnosti v razredu (ogled filma na tematiko okoljevarstva, izdelava izdelkov iz odpadne embalaže itd.)

Skupno število udeležencev: maksimalno 30

 

IME KROŽKA: KONJENIŠKI KROŽEK
MENTOR KROŽKA: Jasmina Ročenovič, univ.dipl.inž. /zunanji izvajalec
VSEBINA OZ. CILJI:
Cilji programa:
Pri krožku dijaki spoznajo:
· obnašanje konj,
· oskrbo in nego,
· prehrano,
· načine in zahteve za varno ravnanje s konji
· pasme
· pomen izbire konja
· opremo
· higieno
· osnove jahanja
Vsebina programa:
Dijaki se bodo naučili:
a. Začetniki:
· varnega pristopa h konju
· čiščenja konja
· uzdanja in sedlanja
· vodenja konja
· zajahanje in razjahanje
· pravilne drže na konju
· pravilnega držanja vajeti in položaja stremen
· dejstva in njih uporabo v koraku, delovnem kasu in delovnem galopu
Jahamo brez ostrog in biča, na univerzalnem sedlu, uzda ima navadno brzdo.
b. Dijaki s predznanjem
Tisti dijaki, ki predznanje iz jahanja že imajo, utrjujejo in izpopolnjujejo vaje in
elemente iz začetnih tečajev ter se učijo dodatnih elementov: sedeči kas,
pravilno jahanje zavojev v srednjem koraku in delovnem kasu, veliki in mali krog,
menjave, desno in levo nazaj, delovni galop na stezi in velikem krogu, polsedečo
držo v kasu in galopu, nekoliko okrepljen kas in galop.
c. Naknadno možnost opravljanja izpita Jahač 1 in Jahač 2.
4. SKUPNO ŠTEVILO UR: po programu LDN, ID – prosta izbira -3 dni

5. KRAJ IZVEDBE: Konjeniško društvo Pesnica (Pesnica pri Mariboru 8)
6. ČAS IZVEDBE: od 11. do 13.9.2024, po predhodnem dogovoru z
mentorjem in zunanjim izvajalcem; oskrba in higiena konj, jahanje – v
skupni časovnici 3 dni
7. ŠT. DIJAKOV (ime in priimek, razred, program):
Največje število udeležencev: 5 dijakov/dijakinj
8. Potrebni rekviziti in obvezna oprema:
Primerna obleka in obutev ter jahalna oprema: čelada, jahalni škornji, v
okviru možnosti – praviloma tudi “želva”
9. Predvideni stroški/cena:
Cena jahanja (s trenerjem): 15 EUR/dan
10.Posebnosti/pogoj:
– pisno soglasje staršev (!)
Opombe:
* praviloma lokacija – KK Pesnica upoštevaje naknadne organizacijske
spremembe vsled nastopa morebitnih nepredvidljivih okoliščin
* možnost prihoda le z vlakom
* interesna dejavnost se izvede v celoti ne glede na morebitne neugodne
vremenske razmere