Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Strokovna ekskurzija na Kmetiji Medved

25. aprila smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali KMETIJO MEDVED v Stražgonjcih 6. Dijakom je bil predstavljen projekt INTEGRACIJA DOSEVKOV ZA OZELENITEV TAL V NJIVSKI KOLOBAR.
Prenos znanja v prakso vpeljuje v njivski kolobar dosevke za ozelenitev tal z namenom zmanjševanja potreb po mineralnih N gnojilih pri gnojenju poljščin.
Namen projekta je zmanjšanje uporabe mineralnih N gnojil pri naslednji poljščini, če dosevek (prezimna metuljnica + manjši delež
enoletnih neprezimnih rastlin, ki cvetijo v jeseni – facelija, bela gorjušica):
  • setev v različnih rokih setve (pozno poleti ali v jeseni) za maksimiranje simbiotske vezave N;
  • pred setvijo naslednje poljščine v kolobarju, bodisi v se v celoti zaorje in nato opravi setev z mulčenjem in setev poljščin opravimo z minimalno obdelavo tal.
Dijakom je bil predstavljena sejalnica, mulčer in dopolnilna obdelava tal.
Projektna ekipa Integracije dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar
Utrinki iz ekskurzije: