Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Projekt Green Team

Namen projekta GreenTeam je razvijanje znanja in veščin na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Projekt GreenTeam predvideva sodobne, inovativne metodologije e-učenja in orodij za izboljšanje kompetenc udeležencev v povezavi z ekologijo. GreenTeam bo pomagal udeležencem pri njihovem strokovnem in osebnem razvoju in povečal možnosti za vključevanje na prihodnjih področjih in sektorjih evropskega in neevropskega trga dela, ki se nanašajo na podnebje in trajnostni razvoj.

Ena izmed delavnic projekta je bila izvedena tudi na Biotehniški šoli Maribor. Na delavnici so sodelovali dijaki 2. in 3. letnika programa naravovarstveni tehnik. Delavnico sta vodila Tina Ritlop in Danijel Davidovič iz Mednarodnega centra za ekoremediacije na Univerzi v Mariboru.

Dijakom sta predstavila štiri teme, ki so tesno povezane s podnebnimi spremembami: biotska raznovrstnost, prehranski in kmetijski sistemi, upravljanje voda in ogljični odtis.

Slišali smo kako delimo ekosisteme, kdo sestavlja ekosisteme, koliko živih bitij živi na Zemlji, kakšne nevarnosti pretijo biotski raznovrstnosti, kako podnebne spremembe vplivajo na biotsko pestrost, kako kmetijski sistemi vplivajo na krčenje gozdov, kaj je agroekologija, kaj so trajnostna živila, kako vplivajo podnebne spremembe na vode, kakšna je poraba vode, ukrepi za ureditev voda, kaj je ogljični odtis, vodni odtis, ekološki odtis …

Dijaki so pokazali veliko znanja s teh področij, kar je navdušilo tudi predavatelja. Z veseljem so sodelovali tudi v skupinskem delu. Preizkusili so se tudi v kvizu s katerim so preizkusili svoje znanje.

Teme, ki smo jih poslušali so na voljo vsem na spletni platformi projekta: https://greenteamproject.eu/

Hvala predavateljema in dijakom za aktivno sodelovanje.

Simon Gračner