l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Predmetnik - kmetijsko-podjetniški tehnik

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4-letni program

 

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A -   Splošno izobraževalni predmeti

 

Slovenščina

obvezno

476

24

 

Tuji jezik

obvezno

408

20

 

Matematika

obvezno

374

19

 

Umetnost

obvezno

68

3

 

Zgodovina

obvezno

102

5

 

Geografija

obvezno

68

3

 

Sociologija   ali psihologija

obvezno

68

3

 

Fizika

obvezno

68

3

 

Biologija

obvezno

170

9

 

Kemija

obvezno

170

9

 

Športna   vzgoja

obvezno

340

14

B -   Strokovni moduli

M1

Informatika   in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M2

Trajnostni   razvoj

obvezno

102

5

M3

Podjetništvo   in trženje

obvezno

102

5

M4

Kmetijska   pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

M5

Varstvo   rastlin

obvezno

102

5

M6

Pridelava   krme

obvezno

132

7

M7

Naprava   trajnega nasada  

obvezno

132

7

M8

Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M9

Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M10

Pridelava   poljščin

izbirno

102

5

M11

Reja   živali

izbirno

102

5

M12

Pridelava   in predelava grozdja

izbirno

102

5

M13

Pridelava   sadja

izbirno

102

5

M14

Vzdrževanje   in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

C

Praktično   izobraževanje v šoli

 

568

23

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

 

152

6

D

Interesne   dejavnosti

 

352

14

E

Odprti   kurikulum

 

646

27

 

Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI program

 

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A -   Splošno izobraževalni predmeti

 

Slovenščina

obvezno

276

13

 

Tuji jezik

obvezno

276

13

 

Matematika

obvezno

206

10

 

Umetnost

obvezno

30

2

 

Zgodovina

obvezno

40

2

 

Geografija

obvezno

40

2

 

Sociologija   ali psihologija

obvezno

40

2

 

Fizika

obvezno

40

2

 

Biologija

obvezno

40

2

 

Kemija

obvezno

40

2

 

Informatika

obvezno

60

3

 

Športna   vzgoja

obvezno

150

7

B -   Strokovni moduli

M1

Podjetništvo   in trženje

obvezno

102

5

M2

Varstvo   rastlin

obvezno

102

5

M3

Trajnostni   razvoj

obvezno

102

5

M4

Vodenje   del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M5

Prodaja in   svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M6

Upravljanje   kmetijske mehanizacije

izbirno

102

5

M7

Turizem na podeželju

izbirno

102

5

M8

Pridelovanje   gob in zelišč

izbirno

102

5

M9

Pridobivanje   bioplina

izbirno

102

5

M10

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

M11

Biološke čistilne naprave in kompostarne

izbirno

102

5

M12

Ekološko   kmetovanje

izbirno

102

5

M13

Kletarstvo

izbirno

102

5

M14

Osnove   gozdarstva

izbirno

102

5

M15

Pridelovanje   zelenjadnic  

izbirno

204

10

C

Praktično   izobraževanje v šoli

 

240

12

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

 

76

3

D

Interesne   dejavnosti

 

86

4

E

Odprti   kurikulum

 

256

11

 

 

Kmetijsko-podjetniški tehnik Vpisni pogoji Predmetnik Matura Kam naprej?

 

 

Predmetnik - veterinarski tehnik

Ozn.

Programske enote

Izbira

Skupno št. ur

Št. kred. točk

A -   Splošno izobraževalni predmeti

 

Slovenščina

obvezno

476

24

 

Matematika

obvezno

374

20

 

Tuji jezik

obvezno

408

21

 

Umetnost

obvezno

68

3

 

Zgodovina

obvezno

102

5

 

Geografija

izbirno

68

3

 

Sociologija

izbirno

68

3

 

Psihologija

izbirno

68

3

 

Fizika

obvezno

68

3

 

Kemija

obvezno

136

7

 

Biologija

obvezno

136

7

 

Športna   vzgoja

obvezno

340

13

       B - Strokovni moduli

M1

Anatomija   s fiziologijo

obvezno

245

12

M2

Informatika   in poslovno komuniciranje

obvezno

105

5

M3

Oskrba   živali

obvezno

105

5

M4

Laboratorijsko   delo v veterinarstvu

obvezno

134

7

M5

Veterinarska   tehnologija

obvezno

600

34

M6

Vzreja in   zdravstveno varstvo malih živali

izbirno

340

18

M7

Veterinarska   tehnologija rejnih živali

izbirno

340

18

C

Praktično   izobraževanje v šoli

 

560

23

Č

Praktično   izobraževanje pri delodajalcu

 

152

6

D

Interesne   dejavnosti

 

352

14

E

Odprti   kurikulum

 

594

26

 

Veterinarski tehnik Vpisni pogoji Predmetnik Matura Kam naprej?