l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Izredno izobraževanje

Biotehniška šola Maribor izvaja tudi izobraževalne programe za odrasle, in sicer:

 • programe za pridobitev javno-veljavne izobrazbe,
 • programi za pridobitev certifikata ČEBELAR, PREDELOVALEC SADJA,
 • razne tečaje.

Šolanje za odrasle izvajamo v organiziranih oblikah konzultacijskih predavanj in tudi v obliki samoizobraževanja pod vodstvom mentorja.

Vodenje dokumentacije

O poteku izrednega izobraževanja, kandidatih in udeležencih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, opravljenih izpitih in zaključku izobraževanja, se vodi   dokumentacija predpisana z Zakonom o izobraževanju odraslih (UL RS, 6/2018) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B) (UL RS, 46/2019).

Samo izobraževanje

Kandidati, predvsem bivši dijaki, ki so bili neuspešni v zaključnem letniku, v vseh programih, ki jih izobražuje šola,  z vpisom v izredno izobraževanje pridobijo status izobraževalca v izrednem izobraževanju in s tem enake pravice kot tisti, ki se redno izobražujejo.

Ti »izredni dijaki« se lahko vključujejo v organizirana konzultacijska predavanja ali se udeležujejo konzultacij učiteljev (vsak prvi torek v mesecu popoldne in enkrat tedensko v dopoldanskem času) ter opravljajo izpite po razporedu izpitov, ki je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh šole.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Šola ima licenco kot izvajalka preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij čebelar/čebelarka in predelovalec/predelovalka sadja. Do sedaj si je poklicno kvalifikacijo in certifikat čebelarja pridobilo preko 200 kandidatov in nekaj za predelavo sadja.

Z NPK je zainteresiranim kandidatom omogočeno pridobiti poklicno kvalifikacijo in certifikat z dokazovanjem standardov strokovnih znanj za določen poklic, z neposrednim preverjanjem po katalogu znanj ali na podlagi listin – portfolia (osebna zbirna mapa),  pridobljenih po izobraževalnih programih ali iz prakse.

Roke za preverjanje poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru (RIC) predlaga šola, kot izvajalec. V letošnjem šolskem letu načrtujemo eno izvedbo preverjanja navedenih NPK.

Finančna konstrukcija izrednega izobraževanja

Viri financiranja izrednega izobraževanja na naši šoli so:

 • udeleženci izrednega izobraževanja,
 • Zavod RS za izobraževanje,
 • sredstva MŠŠ, preko razpisov,
 • sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, preko razpisov.

Za vse vrste izobraževanja, če ni drugače dogovorjeno, velja, da morajo biti finančne obveznosti delno poravnane pred začetkom izvajanja programa:

 • vpisnina, se poravna ob uvodnem razgovoru, preostali znesek pa v  obrokih,
 • šolnina za vsakega udeleženca se izračuna glede na število kreditnih točk, ki jih mora opraviti po Sklepu o obveznostih udeleženca izrednega izobraževanja,
 • izpiti, ki niso zajeti v šolnino se plačajo pred opravljanjem.

Udeleženci izrednega izobraževanja posebej plačajo:

 • literaturo oz. učno gradivo,
 • vsako tretje opravljanje izpita,
 • opravljanje poklicne mature in zaključnega izpita, oz. opravljanje posameznih enot POM oz. ZI.

Obveščanje javnosti

Šola mora javnost obvestiti o programih, ki jih izvaja v izrednem izobraževanju, o organizacijskem modelu, o prilagoditvah in o značilnostih izobraževanja.

Na spletnih straneh mora objaviti tudi letno poročilo komisije za kakovost, ki mora vsebovati:

 • organizacijski model izvajanja izrednega izobraževanja,
 • načine spremljanja kakovosti izrednega izobraževanja,
 • učinke in ugotovitve spremljanja ter morebitne izboljšave,
 • usposobljenost strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri načrtovanju in izpeljavi izrednega izobraževanja ter morebitne ukrepe za izboljšanje strokovne usposobljenosti sodelujočih,
 • načine podpore udeležencem pri učenju in premagovanju težav.