Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Erasmus+ projekt: AgrosylviMOB

 

Na Biotehniški šoli Maribor bomo od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026 sodelovali v mednarodnem projektu ERASMUS+ z naslovom AgrosylviMOB. V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 5 držav (Francija, Avstrija, Italija, Slovenija, Španija). Iz Francije sodelujeta: Lycée agricole de Rouffach in Relais Stierkopf Environnement, iz otoka Mayotte (Francoska čezmorska skupnost): Lycée agricole de Coconi, iz Avstrije: Landwirtschaftliche Fachschule Langenlois, iz Italije: Istituto Cerletti – Scuola superiore a Conegliano, iz Španije: Coopérative de l’Olivera in Fundacio Integra Pirineus in Biotehniška šola Maribor.

AgrosylviMob je projekt v agrogozdarstvu, katerega cilj je ustvariti vključujoče poti usposabljanja za pripravnike, ki bodo delali v sektorju pridelave zelenjave in sadja. Oblikovan bo strokovni referenčni okvir 3. stopnje in orodja za praktično poučevanje. Orodja, ustvarjena v okviru AgrosylviMob, bodo omogočila izvajanje tečajev, registriranih v registrih nazivov in certifikatov različnih držav, iz katerih prihajajo partnerji. Ti tečaji usposabljanja bodo zadevali vse ljudi, tudi za ranljive skupine.

Glavne teme so povezane s vprašanji povezanimi s podnebjem, izčrpavanjem tal, shranjevanjem ogljika in vode ter praktičnimi izvedbami.

Spodbujati želimo trajne in donosne kmetijske prakse: ohranjanje zdravja tal in naših naravnih virov, povečanja biotske raznovrstnosti itd.

V sklopu projekta bodo izvedene 4 izmenjave dijakov (Slovenija, Italija, Avstrija, Španija) in 6 izmenjav učiteljev (Francija, Mayotte (francoski departma), Slovenija, Italija, Avstrija, Španija).

Koordinator projekta: Simon Gračner