Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Naravovarstveni tehniki spoznavali Notranjski regijski park

25. 4. 2024 smo se oddelki naravovarstvenih tehnikov podali še na eno zanimivo pustolovščino. Odpravili smo se proti Notranjskemu regijskemu parku.

Naša prva postojanka je bila postajališče Lom, kjer smo se okrepčali, olajšali in nadaljevali pot proti Muzeju Cerkniškega jezera.

V muzeju smo ob maketi Cerkniškega jezera spoznavali njegovo delovanje. Če omenim samo nekaj zanimivosti, ki smo jih slišali:

  • Cerkniško jezero se lahko napolni že v slabih 24 ur, da voda odteče in ponikne pa potrebuje od tri do štiri tedne.
  • Volumen jezera je 80 milijonov hektolitrov vode, površina pa znaša 20 km2, ko pa je vode največ, površina jezera meri okrog 26 km2.
  • Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli osem mesecev na leto.
  • Ko je Cerkniško jezero polno, je največje jezero v Sloveniji.
  • Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško polje in presihajoče jezero.
  • Danes je Cerkniško jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Natura 2000 območje.
  • Ob zadnjem štetju so opazili več kot 300 vrst ptic.

 

Sledil je še ogled razstave o Cerkniškem jezeru. Najprej smo si ogledali film o štirih letnih časih na jezeru, nato pa si ogledali zbirko modelčkov različnih čolnov, razstavljene so bile tudi mreže in koši za lov rib in rakovic.

Zunaj smo si ogledali tipični čoln, ki so ga domačini uporabljali za prevažanje po jezeru. Čoln je izdelal lastnik muzeja.

Nato smo se odpravili do Centra za obiskovalce Cerkniškega jezera. Na centru smo si pogledali kratek film, o življenju na jezeru, prepoznavali smo različne živalske in rastlinske vrste. Ogledali smo si tudi razstavo o vidri in meneku, kamninah ter Notranjskemu regijskemu parku.

Po ogledu smo šli na teren, kjer smo si ogledali Cerkniško jezero in okolico. Iz razglednih točk se vidi Javornike, Bloško planoto, Slivnico. Povedali so nam tudi, da je vodostaj vode nižji v poletnih in zimskih mesecih. Višji vodostaj pa v spomladanskem in jesenskem času.

Celotno območje varuje direktiva o habitatih, zakon o ohranjanju narave, uredba o prostoživečih rastlinskih in živalskih vrstah. Na ogledu smo lahko videli nekaj vrst ptic.

Za konec ekskurzije pa smo se odpravili še do Rakovega Škocjana, kjer smo se ustavili nad Velikim naravnim mostom, od blizu pa smo si ogledali 42 m visok Mali naravni most. Nastala sta z vdorom stropa jame, ki je bila na tem območju, pod tema breznoma pa teče reka.

Na tem mestu smo naredili še skupinsko fotografijo.

S tem ogledom se je naša pustolovščina zaključila. Vreme na našo žalost ni bilo ravno ugodno, ampak vseeno smo se imeli fino in izvedeli marsikaj novega.

Zahvaljujemo se organizatorici prof. Heleni Slivnjak Ramuta, da je organizirala ekskurzijo.

Zahvaljujemo se tudi profesoricama ga. Horvat in ga. Klasinc, ter profesorjema g. Gračnerju in g. Jakopinu za skrb.

Hvala tudi odličnim vodičem, ki so nas vodili na celotni ekskurziji.

Zapisal: Matija Bobek 3.aNT

Slike: Simon Gračner