l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik Vpisni pogoji Predmetnik Matura Kam naprej?

 

Vsa potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri obveznih in izbirnih strokovnih predmetih ter praktičnem pouku in se tako usposobijo za pomoč veterinarjem pri preventivi in zdravljenju živali, na področju reprodukcije, pri preventivnem cepljenju živali, pri kirurških posegih in diagnostičnih postopkih, odvzemanju vzorcev tkiv in brisov za izvajanje rutinskih laboratorijskih preiskav.

 

Prav tako se naučijo oskrbovati, negovati in vzrejati živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati poslovno kulturo. Vseskozi pa negujejo in razvijajo pozitiven odnos do živali.

 

Na osnovi teh znanj se lahko zaposlijo v veterinarskih ambulantah. Možnost zaposlitve je tudi v veterinarsko-higienski službi, v proizvodnji živil živalskega izvora (mlekarne, klavnice, sirarne...), v laboratorijih, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z malimi živalmi, v inšpekcijskem nadzorstvu, v šolstvu in drugod.

 

Praktični pouk bodočih veterinarskih tehnikov v nižjih letnikih poteka v obliki vaj, pri katerih dijaki spoznavajo delo veterinarskega tehnika. Naravo dela spoznajo tudi z ogledi raznih obratov, organizacij in drugih delovnih okolij, kjer so zaposleni veterinarski tehniki: azil za živali, ribogojnice, goveje, perutninske, prašičerejske farme, laboratoriji, čebelarska posestva, obrati živilsko-predelovalne industrije... Dijaki so tudi aktivno vključeni v delo in življenje v veterinarskih ambulantah. Učijo se voditi evidence rejnih živali, ugotavljati sledljivost... Srečajo se z zakonodajo na področju veterine, ki vključuje zaščito in premike živali, higieno okolja, higieno živil živalskega izvora, ukrepe za preprečevanje in izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih...

 

Za dijake višjih letnikov se praktični pouk začne izvajati v šolskem hlevu in na posestvu v Svečini, v nekaterih govejih in prašičjih farmah ter v Veterinarski bolnišnici Maribor.

 

V šolskem hlevu je čreda ovac, koz in nekaj konjev. Dijaki se naučijo pravilno pristopiti k živalim različnih vrst in jih varno fiksirati. Spoznajo osnovne pregledovalne metode, ki se jih naučijo pravilno uporabljati pri splošnem pregledu živali. Naučijo se meriti telesno temperaturo, tipati pulz, oceniti njegovo frekvenco in določiti frekvenco dihanja. Poleg tega se naučijo voditi in izpolniti bolniški list.

 

Dijaki se začnejo spoznavati z etologijo domačih živali, pripravo krme in pomenom pravilnega krmljenja. Pridobijo znanje o pravilni izvedbi molže, mlečni kontroli in o pravilnem postopanju z mlekom po molži. Spoznajo različne vrste molzišč, molzno opremo in vzdrževalna dela v molzišču.

 

Spoznajo posebnosti pri negi malih živali, jih znajo negovati, nuditi prvo pomoč ter oskrbeti in negovati bolne živali.

 

Pridobijo znanja za odkrivanje pojatev, umetno osemenjevanje, vodenje normalnega poroda ter oskrbo novorojene živali in porodnice. Naučijo se pravilno shranjevati zdravila, jih pripraviti za uporabo ter jih aplicirati na različne načine in na različna mesta, seveda po navodilih veterinarja. Pridobijo osnovna znanja asistiranja pri kirurških posegih: spoznajo kirurški instrumentarij, znajo pripraviti žival za pregled in kirurški poseg, pripraviti operacijsko polje in oskrbeti žival po operaciji. Sami pa morajo znati kastrirati prašičke, jim krajšati repke in ščipati zobke. Srečajo se z nego parkljev in kopit ter pridobijo znanje o preprečevanju rasti rožičkov in odstranjevanju rogov pri govedu.

 

Da je pouk bolj zanimiv izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

VETERINARSKI TEHNIK 2014 001

VETERINARSKI TEHNIK 2014 005

VETERINARSKI TEHNIK 2014 002

VETERINARSKI TEHNIK 2014 003

VETERINARSKI TEHNIK 2014 004

VETERINARSKI TEHNIK 2014 006

VETERINARSKI TEHNIK 2014 007