Deli z drugimi

Projekt VODA – fotografska razstava

Spoštovani dijaki in dijakinje Biotehniške šole Maribor!

V okviru projekta Voda bomo v jesenskem času v prostoru avle naše šole v pritličju postavili fotografsko razstavo, s poudarkom na VODAH.

Nekoliko ste z načinom  le te že seznanjene/i, saj je v avli bilo že nekaj razstav in tudi trenutno je postavljena razstava, ki je produkt vašega dela in sodelovanja.

Razstavo bomo zasnovali tako, da bodo na eni strani zidu razstavljene fotografije s poudarkom na čistih vodah in na drugem zidu (večjem) s poudarkom na umazanih oz. onesnaženih vodah. Tisti, ki imate to možnost poskusite ujeti oboje v svoj objektiv na eni vodi (vodotoku), ki je morda v zgornjem toku max. čist in v spodnjem zelo onesnažen.

V poštev pridejo vse vode – večji potoki in reke, večji ribniki in jezera, morja, izviri ipd.. Ne fotografiramo pa majhnih potokov in hudournikov. Poudarek naj bo na izostrenem opazovanju res čistih voda  (potočni rak ipd.) in dobro razvidni posnetki, kakor na drugi strani onesnaženost voda (da je razvidna tudi vrsta onesnaženja).

Seveda, če pri tem naletite tudi na večja onesnaženja zemlje ali na takšen dan, kjer je izrazito vodno onesnaženje zraka, ovekovečite tudi to. Vzemite si čas in naredite več posnetkov  in nato sami najprej opravite selekcijo in nato vse skupaj pošljete na e-naslov prof. Jakopina ali prinesete v šolo na ključku. Vse vode naj bodo evidentirane z imenom in datumom nastanka fotografije.

Časa imate na pretek, zadnji rok za oddajo materiala je 15. september 2022.

Čim več užitkov pri sprehodih v naravi in v fotografiranju le te (v dobrem in slabem).

Lep pozdrav Drago Jakopin, prof. ŠVZ