Deli z drugimi

Okrožnica za 1.a in 1.aPTI

Ogled Univerzitetne knjižnica Maribor in ogled znamenitosti Maribora

V torek, 27. 9. 2022, ob 7.50

Za dijake 1. letnikov smer kmetijsko podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik ter dijake 1.a poklicno tehniškega izobraževanja organiziramo interesne dejavnosti, in sicer si bodo dijaki ogledali znamenitosti Maribora in Univerzitetno knjižnico Maribor.

7.50 Dijaki se zberejo pred Univerzitetno knjižnico Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor)

8.00 – 9.30  Voden ogled po knjižnici

1.aPTI – Zaključek dejavnosti

1.aKPT in NT nadaljuje:

9.30 – 10.00 Malica

10.00 – 12.30  ogled centra mesta Maribor

Zaključek dejavnosti ob 12.30. Dijaki se nato odpravijo domov.

Malica je za ta dan odjavljena. Kdor želi imeti malico, se mora nanjo prijaviti do 26. 9. 2022 do 8.00.

Maribor, september 2022

Ravnatelj: Anton Krajnc, univ. dipl. ing.

Pripravili: Sandra Gostič, prof.

Saša Radinović, prof.